Nova izdanja

Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku

Katarina Horvat-Levaj (ur.)

Institut za povijest umjetnosti, 2017.
459 str.; ilustr. u boji; katalog umjetnina; dokumenti, izvori, literatura, kazala
ISBN (IPU): 978-953-7875-48-0

Cijena: 450.00 kn

French Artistic Culture and Central-East European Modern Art

Ljiljana Kolešnik, Tamara Bjažić-Klarin (ur.)

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.
405 str.; ilustr.; biografije autora, bibliografija, indeks
ISBN: 978-953-7875-35-0

Cijena: 120.00 kn

Robert Adam and Diocletian's Palace in Split

Joško Belamarić, Ana Šverko (ur.)

Školska knjiga, d.d. – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017.
608 str.; ilustr.
ISBN (IPU): 978-953-7875-38-1; ISBN (ŠK): 978-953-0-60975-4
* Knjiga se može kupiti kod izdavača Školska knjiga.

Postmedia and non-institutional art practices since 1960s

Sandra Križić Roban, Leonida Kovač (ur.)

Institut za povijest umjetnosti, 2017.
228 str.; ilustr.; 23,5 cm
ISBN: 978-953-7875-37-4

Cijena: 80.00 kn

Radoslav Putar: Kritike, studije i zapisi 1961. – 1987., I. knjiga

Ljiljana Kolešnik (ur.)

Institut za povijest umjetnosti – Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb, 2017.; 364 str., c⁄b ilustracije
ISBN (IPU): 978-953-7875-29-9, ISBN (ISU): 978-953-8027-03-1

Cijena: 100.00 kn

Svetište Gospe Sinjske na nacrtima iz Arhiva Franjevačkog samostana u Sinju

Darka Bilić

Institut za povijest umjetnosti, 2017.
164 str.; ilustr.; 24,5 cm
ISBN: 978-953-7875-11-4

Cijena: 80.00 kn