Studije i monografije

Između Istoka i Zapada: hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina

Ljiljana Kolešnik

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006.
464 str., ilustr. c/b; literatura, bibliografija likovne kritike (1947.1960.), katalog izložbi moderne umjetnosti u Hrvatskoj 1945.-1960.; kazalo imena i pojmova
ISBN: 953-6106-54-X

Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda

Mirjana Repanić-Braun

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2004.
323 str.; ilustr. u boji; zaključak na njem. jeziku; izvori i literatura, kazalo mjesta i imena
ISBN: 953-6106-51-5

Crkve 17. i 18. stoljeća u Istri – tipologija i stil

Vladimir Marković

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004.
267 str.; ilustr. c/b; literatura, sažetak na engl. jeziku, kazalo
ISBN: 953-6106-50-7

Horacije Fortezza: šibenski zlatar i graver 16. stoljeća

Milan Pelc

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik, 2004.
123 str., ilustr. u boji; katalog, dokumenti, sažetak na engl. jeziku, literatura, kazalo osobnih imena
ISBN: 953-6106-49-3

Mila Kumbatović i njezino razabiranje svijeta / Mila Kumbatović and her vision of the world

Ivanka Reberski

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.
300 str.; ilustr. u boji; katalog djela, životopis i kronologija likovnog djelovanja; izložbe, bibliografija
ISBN: 953-6106-41-8

Rasprodano.

Ivan Meštrović i secesija: Beč – München – Prag: 1900.–1910.

Irena Kraševac

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Fundacija Ivana Meštrovića, 2002.
243 str.; ilustr. c/b; zaključak, sažeci na engl. i njem. jeziku; dokumentacija (skupne izložbe, katalog djela, izvori i literatura, kazalo)
ISBN: 953-6106-38-8

Utvrde i perivoji

Ana Deanović

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2001.
148 str.; ilustr. c/b; bibliografija Ane Deanović
ISBN IPU: 953-6106-37-X

Ivo Režek: realizam kao slikarska konstanta

Ivanka Reberski

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Muzej grada Varaždina, Varaždin – Skaner studio, Zagreb, 2001.
291. str.; ilustr. u boji; sažetak na engl. jeziku, katalog, životopis umjetnika, popis izložbi, bibliografija
ISBN: 953-6106-33-7

Barokne palače u Dubrovniku

Katarina Horvat-Levaj

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti, Dubrovnik, 2001.
323 str.; ilustr. c/b; katalog, sažetak na engl. jeziku,izvori i literatura, popis kratica, kazalo
ISBN: 953-6106-28-0

The Cathedral of the Assumption ot the Virgin in Dubrovnik

Katarina Horvat Levaj (ed.)

City Parish of the Assumption, Dubrovnik – Institute of Art History, Zagreb – ArTrestor Pubslihers, Zagreb, 2016.
592 pp; illustrations in colour; catalogue of art works, documents, sources, literature, indices
ISBN: 978-953-56060-2-4, 978-953-7875-21-3, 978-953-8012-11-2

Hrvatski plakat do 1940. godine

Lada Kavurić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb – Horetzky, Zagreb, 1999.
174 str.; ilustr. u boji; katalog, popis autora, bibliografija
ISBN: 953-6106-23-X

Rasprodano.

Slavko Löwy: sustvaratelj hrvatske moderne arhitekture tridesetih godina

Darja Radović Mahečić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Horetzky, Zagreb, 1999.
197 str.; ilustr. c/b; bibliografija i literatura o S. Löwyju, izbor iz literature, projekti, realizacije, katalog, kratice
ISBN: 953-6106-26-4