Informacijsko-dokumentacijska služba

Kontakt:

Irena Šimić
T. 01 6112 046
E. isimic@ipu.hr

Informacijsko-dokumentacijska služba predstavlja stručnu i infrastrukturnu podršku u izvršenju znanstveno-istraživačkih procesa i programa Instituta (provedba projekata, izrada elaborata i studija, organizacija izložbi, provedba nakladničke djelatnosti, izgradnja informacijskih sustava i dr.).

Dokumentacijski fondovi i zbirke Instituta okupljaju obimno i raznovrsno gradivo usko specijalizirano za polje povijesti umjetnosti i poveznica su između primarnih stručno-znanstvenih procesa i izgradnje podatkovnih baza Instituta:

Gradivo se obrađuje prema suvremenim standardima dokumentarističke, registraturne i arhivske obrade, uz pomoć digitalnih platformi, podatkovnih baza i ostalih informatičkih pomagala. Procesi stručne obrade, sistematizacije, zaštite i prezentacije gradiva vode se prema mjerodavnim Zakonima i Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, a u njih su uz stručne suradnike uključeni znanstvenici i suradnici Instituta.

Vrste gradiva:
− fotografije;
− arhitektonski nacrti;
− baze podataka;
− rukopisno gradivo;
− audiovizualno gradivo;
− elektronički zapisi;
− hemerotečno gradivo.

Poslovi u okviru službe uključuju:

  • prikupljanje, organizaciju, sistematizaciju, katalogizaciju, pohranu i zaštitu gradiva;
  • digitalizaciju gradiva u skladu sa znanstveno-istraživačkim potrebama Instituta;
  • stručnu obradu gradiva (formalnu i sadržajnu);
  • izradu evidencijskih popisa, kataloga i drugih informacijskih pomagala;
  • nadzor i omogućavanje pristupa fizičkom i elektronskom gradivu te bazama podataka;
  • vođenje dokumentacije o gradivu i korištenju gradiva.

Procese unutar dokumentacijske službe vodi stručni suradnik – dokumentarist.