English

Radovi Instituta za povijest umjetnosti

Radovi Instituta za povijest umjetnosti recenzirani je znanstveni časopis koji izlazi jednom godišnje. Objavljuje članke s temama iz hrvatske, srednjoeuropske i mediteranske povijesti umjetnosti, vizualne kulture, teorije i interdisciplinarnih povijesnoumjetničkih područja. Za publiciranje se razmatraju isključivo originalni znanstveni članci pisani na hrvatskom jeziku i nekome od većih svjetskih jezika (engleskom, njemačkom, talijanskom). Časopis ima otvoreni pristup – online sadržaj svih brojeva u cijelosti je besplatno dostupan korisnicima. Referiran je u bazama European Reference Index for the Humanities (ERIH), EBSCO (Art Source Database) i Scopus.

Izdaje se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

ISSN (tiskano izdanje) 0350–3437
ISSN (online izdanje) 1845–4534

Glavna urednica

Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo

Sanja Cvetnić (nezavisni vanjski član), Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun (glavna i odgovorna urednica), Danko Zelić

Internacionalno uredničko vijeće

Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Katarina Horvat-Levaj (Zagreb), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Götz Pochat (Graz), Marino Viganò (Padova)

Kontakt

Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68
10 000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 045
F. 01 6112 742
E. radovi-ipu@ipu.hr; mbraun@ipu.hr