Kvartal

Kvartal-XIII-3/4-2016

Autori u broju: Ivan Braut, Dragan Damjanović, Anuška Deranja Crnokić, Emil Hilje, Ivana Mance, Predrag Marković, Tonko Maroević, Matko Matija Marušić, Ana Munk, Milan Pelc, Petra Predoević Zadković, Petar Prelog, Ana Šeparović, Irena Šimić, Marko Špikić, Pavuša Vežić, Vlasta Zajec

Zagreb, 2016.
God. 13, br. 3-4
93 str.

Cijena: 50.00 kn

Kvartal-XIII-1/2-2016

Autori u broju: Josipa Alviž, Petra Batelja, Tamara Bjažić Klarin, Nikola Bojić, Marjan Bradanović, Franko Ćorić, Ljerka Dulibić, Bojan Goja, Luka Skansi, Ivana Tadić, Tanja Trška, Željka Turk Joksimović, Vlasta Zajec, Jasenka Kranjčević, Krasanka Majer Jurišić, Marko Filip Pavković, Vesna Perković Jović, Ivana Prijatelj Pavičić

Zagreb, 2016.
God. 13, br. 1-2
86 str.

Cijena: 50.00 kn

Kvartal-XII-3/4-2015

Autori u broju: Josipa Alviž, Antun Baće, Irena Bekić, Tamara Bjažić Klarin, Dubravka Botica, Ivan Braut, Aleksandra Bunčić, Haris Dervišević, Ljerka Dulibić, Snješka Knežević, Josipa Lulić, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Marko Filip Pavković, Milan Pelc, Iva Raič Stojanović, Danko Šourek, Ivana Tadić, Sandra Uskoković, Vlasta Zajec, Danko Zelić

Zagreb, 2015.
God. 12, br. 3-4
89 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XII-1/2-2015

Autori u broju: Josipa Alviž, Petra Batelja, Marija Bijelić, Vanja B. Mustapić, Sandi Bulimbašić, Frano Dulibić, Marko Golub, Antonio Grgić, Viki Jakaša Borić, Jasenka Kranjčević, Ivor Kranjec, Sandra Križić Roban, Palmira Krleža, Helena Kušenić, Tonko Maroević, Milan Pelc, Tihana Puc, Helena Puhara, Ivanka Reberski, Ana Šeparović, Danko Šourek, Ivana Tadić, Ana Torlak, Tanja Trška, Margareta T. Podmanicki, Lucija Vuković, Andrej Žmegač, Petra Župan

Zagreb, 2015.
God. 12, br. 1-2
96 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XI-3/4-2014

Autori u broju: Silvija Banić, Dubravka Botica, Ivan Braut, Željka Čorak, Sanja Draganić, Marko Filip Pavković, Nada Grujić, Draženka Jalšić Ernečić, Martina Juranović Tonejc, Nikolina Kordić, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Ema Mazrak, Jasmina Nestić, Petar Prelog, Ksenija Škarić, Dušan Škorić, Marko Špikić, Ana Šverko, Ivana Tadić, Ivana Tomas, Barbara Vujanović, Meri Zornija

Zagreb, 2014.
God. 11, br. 3-4
93 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XI-1/2-2014

Autori u broju: Josipa Bilić, Dubravka Botica, Alan Braun, Fani Celio Cega, Sanja Cvetnić, Sanja Cvetnić, Željka Čorak, Antonija Eremut, Jasmina Fučkan, Marta Kiš, Leonida Kovač, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Mirta Pavić, Karla Pudar, Sofija Sorić, Ana Šverko, Lucija Vuković

Zagreb, 2014.
God. 11, br. 1-2
85 str.

Cijena: 15.00 kn