Etički kodeks

Etičko povjerenstvo

Etički kodeks Instituta, zasnovan na smjernicama Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH, određuje i promiče etičnost kao skup pozitivnih načela kojima se uređuju pitanja etičke odgovornosti pojedinaca u profesionalnom, tj. znanstvenom i javnom djelovanju, norme ljudskih i profesionalnih odnosa zaposlenika Instituta, pitanja etičke odgovornosti ustanove te načina i subjekata prosuđivanja o eventualnim povredama načela kodeksa.

U znanstvenom i stručnom radu od zaposlenika Instituta se zahtijeva savjesnost, pridržavanje načela znanstvene čestitosti, poštivanje autorstva, izbjegavanje znanstvenog nepoštenja i prijevare u znanosti, skrb o zaštiti integriteta osoba i nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara obuhvaćenih istraživanjem te izbjegavanje sukoba interesa.

O poštivanju načela Etičkog kodeksa Instituta brine Etičko povjerenstvo.

Članovi Etičkog povjerenstva Instituta za povijest umjetnosti su:

  1. ​dr. sc. Darka Bilić , znanstvena suradnica
  2. dr. sc. Sanja Horvatinčić, poslijedoktorandica
  3. Lina Šojat, diplomirana knjižničarka
  4. dr. sc. Vlasta Zajec, viša znanstvena suradnica
  5. dr. sc. Andrej Žmegač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Kontakt:
Institut za povijest umjetnosti – za Etičko povjerenstvo
Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
T. 01 6112 744
E. ured@ipu.hr

Povjerenik za etiku

Povjerenik za etiku koja zaprima pritužbe zaposlenika Instituta, građana i drugih osoba na neetično i moguće koruptivno postupanje radnika, promovira etično postupanje u međusobnim odnosima službenika i etično postupanje službenika prema građanima je dr. sc. Andrej Žmegač.

Povjerenik za etiku u Institutu za povijest umjetnosti:
dr. sc. Andrej Žmegač
T. 01 6112 362
E. azmegac@ipu.hr

Zaštita dostojanstva radnika

Područje zaštite dostojanstva radnika i zabrane diskriminacije definirano je Pravilnikom o radu Instituta. Osoba koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika zaposlenih u Institutu je dr. sc. Ivana Mance.