Stručni suradnici

Maja Bilušić

Stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju – arhitektica

T. 01 6112 728

E. mbilusic / ipu.hr

B. CRORIS profil

Ana Ćurić

Stručna suradnica za provedbu projekata i javne komunikacije

T. 01 6112 744

E. acuric / ipu.hr

Boris Dundović

Stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju, mag. ing. arch., konzervator arhitekt

T. 01 6112 728

E. bdundovi / ipu.hr

B. CRORIS profil

N. Academia.edu

Ivana Haničar Buljan

Stručna savjetnica u znanosti, d.i.a., pomoćnica ravnatelja

T. 01 6112 728

E. ihanicar / ipu.hr

B. CRORIS profil

Maja Kamenar

Stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju – arhitektica

T. 01 6112 728

E. mkamenar / ipu.hr

Paolo Mofardin

Fotograf i fotolaborant

T. 01 6112 738

E. mofardin / ipu.hr