Poslijedoktorandi i asistenti

dr. sc. Sanja Horvatinčić
Poslijedoktorandica
T. 01 6112 044
E. shorvat@ipu.hr
B. CROSBI bibliografija
N. Academia.edu

Sanja Sekelj

Asistentica, doktorandica

T. 01 6112 043

E. ssekelj@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

N. Academia.edu