Poslijedoktorandi i asistenti

dr. sc. Sanja Horvatinčić
Poslijedoktorandica
E. shorvat@ipu.hr

Petra Batelja Majić

Asistentica, doktorandica

T. 01 6112 047

E. pbatelja@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Nikola Bojić

Asistent, doktorand

T. 01 6112 043

E. nbojic@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Matko Matija Marušić

Asistent, doktorand

T. 01 6112 740

E. mmarusic@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

N. Academia.edu

ResearchGate.net

Iva Raič Stojanović

Asistent, doktorand

T. 01 6112 744

E. iraic@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Sanja Sekelj

Asistentica, doktorandica

T. 01 6112 043

E. ssekelj@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

N. Academia.edu