Laboratorij za kulturnu baštinu

Kontakt:

Ivana Haničar Buljan, d.i.a.
T. 01 6112 728
E. ihanicar@ipu.hr

-

  • Zašto smo osnovali Laboratorij za kulturnu baštinu?

Stručno-tehnički odjel Instituta za povijest umjetnosti, koji pruža znanstvenu i stručnu infrastrukturnu podršku tekućim projektima, posljednjih nekoliko godina istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija u radu na valorizaciji, zaštiti i obnovi kulturne baštine.

Usporedno razvoju metodologija i alata u području digitalne povijesti umjetnosti, Laboratorij za kulturnu baštinu je mjesto gdje nove tehnologije digitalne humanistike proučavamo i prilagođavamo našim potrebama stvarajući otvorene platforme za širu znanstvenu zajednicu.

  • Koje nove tehnologije primjenjujemo?

U području istraživanja i dokumentiranja graditeljske baštine koristimo se novim metodama snimanja 3D laserskim skenerom. Rezultate takvih snimanja (oblak točaka) uspoređujemo s klasičnim snimkama i arhivskim nacrtima s ciljem izrade 3D modela nove generacije (hBIM).

Pri izvedbi konzervatorskih istraživanja na terenu ispitujemo i razvijamo neinzvazivne metode koristeći IC termografske kamere i georadar.

Istražujući graditeljske sklopove, urbanističke cjeline i regije, temeljem rezultata arhivskih i terenskih istraživanja stvaramo relacijske baze podataka, digitalne atlase i digitalne mape (GIS).

Temeljem istraživanja izrađujemo idealne rekonstrukcije povijesnih slojeva.

3D prezentacija trase Sulejmanovog mosta od Osijeka do Darde u sklopu projekta IPA prekogranični projekt Mađarska-Hrvatska (Zrinski-Sulejman tematski put, HUHR/1101/1.2.3/0009). Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.

Sustavno digitaliziramo analogne zbirke (planoteku i fototeku) koje smo zajedeno s digitalno stvorenim zbirkama objedinili koristeći platformu za organizaciju i upravljanje dokumentacijskih fondova Instituta. Platformu kontinuirano razvijamo vodeći se specifičnostima građe i potrebama za daljnjim korištenjem velikog broja podataka koji iz te građe proizlaze.

  • Kako planiramo daljnji razvoj?

Poticanjem na suradnju stručnjaka iz različitih područja, domaćih i međunarodnih institucija, gospodarskih subjekata i inicijativa, kroz zajedničke projekte želimo stvarati nove tehnologije i specijaliste za istraživanja i prezentaciju kulturne baštine.

Pokretanjem novih međunarodnih projekata u području digitalne humanistike želimo stvarati nove baze podataka i otvorene platforme na korist šire društveno-humanističke zajednice.