Fotoarhivi

Branko Balić

Sandra Križić Roban, Irena Šimić

Cijena: 19,91 €


Autorice
Sandra Križić Roban
Irena Šimić

Urednica
Ana Šverko

Recenzenti
Ivana Mance
Hrvoje Gržina

Prijevod na engleski jezik
Marina Schumann

Lektura
Dunja Aleraj Lončarić

Dizajn i prijelom
studio bilić_müller

Digitalna obrada
Irena Šimić
Filip Kartelo
Ivan Kuharić

Tisak i uvez
Sveučilišna tiskara d.o.o.

Naklada
350 primjeraka

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, 2022.

Nakladnička serija
Fotoarhivi, knj. 1

Materijalni opis
183 str.; ilustr.

ISBN 978-953-7875-91-6

Fotografija na naslovnici
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac, oko 1965. (Fotoarhiv Branko Balić, Institut za povijest umjetnosti, neg. BB-R-01339)

-
Iz recenzije Ivane Mance:

„U užem smislu estetska kvaliteta Balićeva djela svrstava ga među ponajbolje hrvatske fotografe svoje generacije, i to ne samo u djelokrugu fotografa prvenstveno posvećenih snimanju materijalne kulturne baštine (u Balićevoj generaciji to su Nenad Gattin i Krešimir Tadić), već i u društvu drugih snažnih autorskih osobnosti u ovom području stvaralaštva, poput Marije Braut ili Mladena Tudora. Nadalje, uslijed širokog raspona tema kojima se kao fotograf bavio, Balićev opus pruža primjerno svjedočanstvo o društvenoj i kulturnoj ulozi fotografije općenito – predodžba povijesnoga vremena, način na koji je ono doživljavalo sama sebe, bitno su određeni upravo pogledom fotoaparata, koji je rijetko puko dokumentaran, a mnogo češće, ako ne i uvijek, sustvarateljski – podrazumijeva specifičnu interpretaciju viđenoga. Napokon, Balićev fotografski opus predstavlja važan povijesni izvor za istraživanje kulturno-umjetničkog, ali i društvenog života razdoblja u kojem je djelovao (od kraja 50-ih do sredine 70-ih godina), što potvrđuje i redovito korištenje njegovih fotografija kao vizualnog materijala u raznim publikacijama. Svime navedenim bavi se središnji tekst u knjizi Sandre Križić Roban, povjesničarke umjetnosti koja je u svome znanstvenom radu (između ostaloga) posvećena povijesti fotografije u Hrvatskoj, kao i teorijskim aspektima ovoga medija; tekst Irene Šimić bavi se pak Balićevom ostavštinom kao arhivskim fotografskim materijalom.“

-
Iz recenzije Hrvoja Gržine:

„Knjiga Branko Balić prije svega je namijenjena povjesničarima umjetnosti i fotografije, ali i kustosima umjetničkih zbirki te kao takva bez sumnje pridonosi valorizaciji Balićeva fotografskog rada, a u njegovu životnu i radnu biografiju dodaje mnoštvo dosad nepoznatih elemenata. S obzirom na to da je o radu toga važnog majstora fotografije dosad bio objavljen tek jedan muzejski katalog s tekstovima Milana Preloga i Tonka Maroevića (Branko Balić 1930.–1976. Fotografije, Zagreb, 1978.), kratka natuknica u Hrvatskome biografskom leksikonu (Nada Grčević, 1983.) te televizijska emisija iz ciklusa Fotografija u Hrvatskoj (2016.), djelo Sandre Križić Roban nadaje se kao najpotpuniji kritički utemeljeni resurs za daljnje istraživanje i vrednovanje Balićevih fotografija i njegove ostavštine u cjelini. Pisan jasno i zanimljivo, tekst Branko Balić. Čitanje izbliza čitatelju nudi dosad najdetaljniji uvid u fotografski rad protagonista. Sve su analize i interpretacije Balićevih fotografija provjerljive u priloženim reprodukcijama, kao i precizno i sustavno sastavljenome kritičkom aparatu podnožnih bilježaka.“

-
Objavljivanje knjige omogućili su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2019-04-1772.

-
Cijena: 19,91 €

Cijena: 19,91 €