Znanstvenici

dr. sc. Mirjana Repanić Braun

Znanstvena savjetnica, u zvanju znanstvene savjetnice u trajnom zvanju

T. 01 6112 045

E. mbraun / ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Biografija

Znanstvena savjetnica u Institutu za povijest umjetnosti. Magistrirala 1989. s temom „Štafelajno slikarstvo 17. i 18. stoljeća na području Katedralnog i Turopoljskog arhiđakonata“, a tema doktorske disertacije obranjena 1999. godine bila je „Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda“.

Od 1981. do 1982. kustos u Gliptoteci HAZU, od 1983. do 1998. zaposlena u Arhivu za likovne umjetnosti HAZU na izradi bibliografije za suvremenu likovnu umjetnost i kao asistent na znanstveno-istraživačkom projektu „Kiparstvo i slikarstvo 17. i 18. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj“. Od 1998. zaposlena u Institutu za povijest umjetnosti na znanstveno-istraživačkim projektima: od 2001. do 2006. vodi istraživački projekt „Likovna umjetnost sjeverne Hrvatske 17.–19. stoljeća u srednjoeuropskome kontekstu“, a od 2006. projekt „Barok, klasicizam, historicizam u sakralnoj umjetnosti kontinentalne Hrvatske“. U fokusu njezinog znanstveno-istraživačkog rada je likovna umjetnost baroknog razdoblja, s naglaskom na baroknom slikarstvu srednjoeuropskog kulturno-umjetničkog kruga.

Studijski boravci u Budimpešti i Pečuhu, Firenzi (Kunsthistorisches Institut), Beču (Akademie der bildenden Künste), Münchenu (Zentralinstitut für Kunstgeschichte), Grazu i Insbrucku. Od 2005. godine do danas sudjelovala je u međunarodnim projektima Baroque Ceiling Painting in Central Europe (voditeljica hrvatske sekcije; radionice, izlaganja) i Baroque Monuments in Croatia, Museum with no Fronteers, Discover Baroque Art (katalog spomenika za virtualni muzej; koordinatorica i autorica tekstova, autorica virtualne izložbe Languages of Baroque).

U naslovnom nastavnom zvanju izvanrednog profesora sudjeluje u dodiplomskoj nastavi Odsjeka za povijest umjetnosti Sveučilišta u Splitu s izbornim kolegijemKiparstvo i slikarstvo 17. i 18. st. u sjevernoj Hrvatskoj“. U sklopu doktorskog studija Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mentor je i povremeni honorarni predavač te povremeni predavač na Hrvatskim studijima. Od 2007. do 2010. godine predavala renesansu i barok na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Od 2004. glavna i odgovorna urednica znanstvenog časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Od 2011. godine predsjednica Znanstvenog vijeća Instituta.

Rezultate istraživanja objavljuje u knjigama, domaćim i stranim znanstvenim časopisima, zbornicima domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te katalozima izložbi.

Bibliografija

Autorske knjige

Katarina Horvat-Levaj, Doris Baričević, Mirjana Repanić-Braun, Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu, Institut za povijest umjetnost, Zagreb, 2011. (monografija)

Paulus Antonius Senser (1716.‒1758.) Prvi barokni slikar u Osijeku, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2008. (katalog izložbe)

Mirjana Repanić-Braun, Blaženka First, Majstor HGG slikar plastične monumentalnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb ‒ Narodna galerija, Ljubljana, 2005. (katalog izložbe)

Mirjana Repanić-Braun, Martina Strugar, Mladen Houška, Crkva sveta tri kralja u Kominu, Matica hrvatska, ogranak Sveti Ivan Zelina, 2005. (monografija)

Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda, Institut za povijest umjetnosti, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 2004. (monografija)

Mirjana Repanić-Braun, Blaženka First, Mojster HGG slikar plastične monumentalnosti, Narodna galerija, Ljubljana, 2004. (monografija)

Slikari, radionice, epigoni ‒ Spomenici štafelajnog slikarstva 17. i 18. stoljeća na području Krapinsko-zagorske županije, Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, 2000. (katalog izložbe)

Poglavlja u knjizi

Likovna baština Vukovarsko-srijemske županije, u: Vukovarsko-srijemska županija. Prostor, ljudi, identiteti, Živić, Dražen (ur.), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb ‒ Vukovar, 2012., 247-254.

Očuvana kulturno-povijesna baština, u: Grad Ivanić-Grad, Alojz Jembrih, Palma Klun-Posavec (ur.), Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, 2012., 50-56.

Zidne slike u crkvi na Trškom vrhu, u: Majka Božja Jeruzalemska na Trškom Vrhu, Andrija Lukinović (ur.), Glas koncila, Zagreb, 2011., 117-145.

Barokno slikarstvo u sjevernoj Hrvatskoj, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Petar Prelog, Milan Pelc, Tonko Maroević, Vladimir Goss (ur.), Institut za povijest umjetnost ‒ Školska knjiga, Zagreb, 2010., 289-319.

Barokno slikarstvo, u: Slavonija, Baranja i Srijem vrela europske civilizacije, Božo Biškupić (ur.), Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., 381-389.

Sakralno slikarstvo od 17. do 19. stoljeća, u: Umjetnička topografija Hrvatske. Krapinsko-zagorska županija, Ivanka Reberski (ur.), Institut za povijest umjetnosti ‒ Školska knjiga, Zagreb, 2008., 50-57.

Katalog naselja: Slikarstvo, u: Umjetnička topografija Hrvatske. Krapinsko-zagorska županija, Ivanka Reberski (ur.), Institut za povijest umjetnosti ‒ Školska knjiga, Zagreb, 2008., 104, 119-751.

Josephs Traum von Franz Anton Maulbertsch im Schloss Gornja Bistra, u: Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa ‒ Festschrift zum 30-jahrigen Bestehen des Museums Langenargen, Hindelang, Eduard, Lubomir Slaviček (ur.), Museum Langenargen am Bodensee, Filozoficka fakulta Masarykovy univerzity, Seminar dejin umeni, Brno, 2007., 96-101.

Franciscus Weittenhiller novo ime kasnobaroknog zidnog slikarstva u sjevernoj Hrvatskoj, u: U služenju Božjemu narodu, Josip Baričević (ur.), Biskupski ordinarijat, Požega, 2007., 790-796.

Pet postaja sakralne umjetnosti, u: Povijest, baština i kultura Krapinsko-zagorske županije , Goranka Horjan (ur.), Krapinsko-zagorska županija, Zagreb, 2007., 138-151.

Zidne slike u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu Prilog određivanju njihova autorstva, u: Vis Imaginis ‒ Baročno slikarstvo in grafika, Barbara Murovec (ur.), ZRC SAZU, Ljubljana, 2006., 291-315.

Slikarstvo u razdoblju baroka i u 19. stoljeću, u: Kulturna baština Požege i Požeštine, Natalija Čerti (ur.), „Spin Valis“ d.d., Zagreb ‒ Požega, 2004., 230-250.

Stilska obilježja i tematika štafelajnih slika u crkvi Majke Božje Snježne u Kutini, u: Kutina ‒ povijesno-kulturni pregled s identiteton današnjice, Dragutin Pasarić (ur.), Matica hrvatska Kutina, Kutina, 2003., 452-460.

Grafički predložak i problemi atribucije na nekim primjerima slikarstva 17. stoljeća u zagrebačkoj regiji, u: Klovićev zbronik, Milan Pelc (ur.), HAZU ‒ IPU, Zagreb, 2001. 153-159.

Mirjana Repanić-Braun, Doris Baričević, Andrija Lukinović, Zidne slike, u: Kutina, Andrija Lukinović (ur.), Glas Koncila, Zagreb, 2001., 21-30.

Sakralno slikarstvo, u: Sveti Ivan Zelina ‒ Osam stoljeća pisane povijesti i kulture, Mladen Houška (ur.), Matica hrvatska Sveti Ivan Zelina, Grad Sveti Ivan Zelina, 2000., 68-73.

Slikarstvo u crkvi i samostanu Sv. Franje Ksaverskog, u: Svetište Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu, Anđelko Badurina, Tomislav Premerl, B. Sučić (ur.), Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb, 1998., 69-76.

Slikarstvo 17. i 18. stoljeća na području bistričke župe, u: Iz riznice Marija Bistrice, Goranka Kovačić (ur.), Muzeji hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica, 1998., 36-39.

Mirjana Repanić-Braun et al, Katalog naselja, u: Ludberg ‒ Ludbreška Podravina, Katarina Horvat-Levaj, Ivanka Reberski (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1997., 213-347.

Štafelajno slikarstvo od XVII. do XIX. stoljeća, u: Ludbreg ‒ Ludbreška Podravina, Katarina Horvat-Levaj, Ivanka Reberski (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1997.,175-177.

Slikarska baština Bedekovčine i Orehovice, u: Bedekovčina stara i plemenita, Đ. Cvitanović, A. Szabo, A. Jembrih et al. (ur.),

Općina Bedekovčina, Općinsko poglavarstvo, 1997., 103-110.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u časopisima

Stella Fatović-Ferenčić, Marija-Ana Dürrigl, Mirjana Repanić-Braun, Two Unconventional Testimonies of Urolithiasis on the 18th Century of the 1600th Anniversary of St. Liborius Death (397-1997), u: Scandinavian journal of urology and nephrology, 32 (1998.), 4, 245-249 (članak, znanstveni)

Znanstveni radovi u drugim časopisima

Mirjana Repanić-Braun, Ksenija Škarić, Martina Wolff Zubović, Oltar sv. Wolfganga u Vukovoju, u: Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda Portal, 4 (2013.), 107-121 (članak, znanstveni).

Prilog istraživanju baroknog slikarstva u Hrvatskoj − zidne slike u Višnjici i Koprivničkom Ivancu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012.), 141-152 (članak, znanstveni).

Prilog istraživanju zidnih slika u dvorcu Brezovica, u: Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti, 54 (2011.), 161-166 (članak, znanstveni).

Prilog istraživanju opusa štukatera Antona Josepha Quadrija, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33 (2009.), 145-162 (članak, znanstveni).

18th Century Painting and Sculpture in Northern Croatia in the Context of Central European Art − Surpassing the Boundaries, u: Acta Historiae Artium, XLIX (2008.), 337-350 (članak, znanstveni).

Paulus Antonius Senser (1716−1758) Festő és köre, u: Művészettörténeti értesítő, 57 (2008.), 2 (2008.), 313-326 (članak, znanstveni).

17th Century Painting in North Croatia, u: Acta historiae artis Slovenica, II (2006.), 17-29 (članak, znanstveni).

O autorstvu pavlinskih slika iz crkve sv. Marije u Lepoglavi, u: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, 1/2 (2005.), 143-149 (članak, znanstveni).

Djela bečkog slikara Antona Herzoga u Valpovu i Vukovaru, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28 (2004.), 176-187 (članak, znanstveni).

Sedam darova Duha Svetoga − Zidne slike u Kominu prema predlošcima Johanna Georga Bergmüllera, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.), 197-206 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

Oltarne slike Franza Xavera Wagenschöna u crkvi sv. Mihaela u Osijeku, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 26 (2002.), 98-108 (članak, znanstveni).

Autor zidnih slika u crkvi sv. Ivana na Novoj Vesi − Lerchinger ili Archer?, u: Acta historiae artis Slovenica, 7 (2002.), 107-122 (članak, znanstveni).

Paulus Antonius Senser − osječki slikar ili slikar iz Pečuha?, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 24 (2000.), 165-170 (članak, znanstveni).

Franciscus Falconer Pictor Budensis − Ein spätbarocker Maler sakraler Thematik und seine Tätigkeit in Kroatien, u: Müvészettörténeti értesítö, XLIX (2000.), 3-4, 157-166 (članak, znanstveni).

Prilog opusu slikara Hansa Georga Geigerfelda i njegove radionice, u: Acta Historiae artis Slovenica, 4 (1999.), 59-74 (članak, znanstveni).

Silazak Duha Svetoga Kremser Schmidta u kapucinskoj crkvi Sv. Jakova u Osijeku, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23 (1999.), 117-120 (članak, znanstveni).

Prilog opusu varaždinskog slikara Blasiusa Gruebera, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 22 (1998.), 96-107 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima

Kompendij renesansne slikarske baštine u Hrvatskoj, u: Kvartal ‒ kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 1/2 (2012.), 21-22 (osvrt, stručni).

Barokno slikarstvo u franjevačkom samostanu i crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru s naglaskom na temama pasije, u: Pasionska baština ‒ muka kao nepresušno nadahnuće kulture, 7 (2005.), 564-584 (članak, ostalo).

Barokna baština samoborskih crkava, u: Kaj ‒ časopis za književnost, umjetnost i kulturu, XXX (1997.), 1, 55-73 (članak, ostalo).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima

Barokno slikarstvo u kapucinskoj crkvi u Osijeku, u: Tri stoljeća kapucina u Osijeku 1703.-2003. i Općina Gornji grad do ujedinjenja, Julijo Martinčić, Dubravka Hackenberger (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek, 2004., 194-202 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Problemi autorstva nekih baroknih slika u varaždinskom Uršulinskom samostanu i njihova provenijencija, u: 300 godina uršulinki u Varaždinu, Eduard Vargović, Klaudija Đuran (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Varaždin, 2003., 371-382 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Barokno slikarstvo u franjevačkom samostanu i crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Našicama, u: Život i djelo o. Euzebija Fermendžina, Julijo Martinčić, Dubravka Hackenberger (ur.), HAZU Zavod za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1998., 201-208 (pozvano predavanje, objavljeni rad, znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

Slika Gospe Voćinske, u: Voćin ‒ crkva i svetište, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Ivica Žuljević (ur.),

Biskupski ordinarijat, Požega, 2013., 281-286 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Prilog istraživanju zidnih slika u dvorcu Brezovica, u: Peristil, Zbornik radova posvećen 100-oj obljetnici rođenja akademkinje Anđele Horvat., Irena Kraševac (ur.), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2011., 161-166 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

O franjevačkim slikama u samostanu sv. Nikole u Čakovcu, u: 350 godina franjevaca u Čakovcu, zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Strjepan Hranjec (ur.), Franjevački samostan ‒ Matica hrvatska, Ogranak Čakovec, Čakovec, 2010., 79-85 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Unutrašnje uređenje franjevačke crkve sv. Nikole u Čakovcu, u: 350 godina franjevaca u Čakovcu, zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Strjepan Hranjec (ur.), Franjevački samostan ‒ Matica hrvatska, Ogranak Čakovec, Čakovec, 2010., 6-10 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad).

Pregled povijsnoumjetničkih istraživanja baroknog slikarstva u kontinentalnoj Hrvatskoj, u: 1. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, zbornik radova, Milan Pelc (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004., 223-225 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni).

Tematika i autorstvo kasnobaroknih zidnih slika u Kominu i Visokom, u: Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti, Ante Gulin (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2003., 307-316 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije

Međunarodna suradnja i znanstveni časopisi – problemi i (ne)moguća rješenja, u: Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Andrej Žmegač (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013., 153-156 (poster, objavljeni rad, stručni).

Sažeci u zbornicima skupova

Eastern Slavonia: Reception of Baroque Art and Culture at the Outskirts of Habsburg Empire, 2013., 34-35 (predavanje, sažetak, znanstveni).

Slika Majke Božje Voćinske, Međunarodni znanstveni skup o Voćinu, crkvi i svetištu, Požeška biskupija, Požega, 2011. 18-19 (predavanje, domaća recenzija, sažetak).

Povijesnoumjetnička istraživanja baroknog slikarstva u kontinentalnoj Hrvatskoj, u: Knjiga sažetaka, Milan Pelc (ur.),

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2001., 25 (pozvano predavanje, sažetak).

Nove spoznaje o baroknom slikarstvu u Varaždinu, 1999. (poster, sažetak).

Grafički predložak i problemi atribucije i datacije na nekim primjerima slikarstva 17. stoljeća, Juraj Julije Klović i crtež, minjatura, grafika 1450−1700, Milan Pelc (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1998., 11 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima

Ceiling Painting in the Second Half of the 18th Century in Croatia. Some Aspects of Changes in Style and Content (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

Djela Valentina Metzingera u Zbirci franjevačkog samostana u Karlovcu, 350 godina prisutnosti i djelovanja frajevaca u Karlovcu (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni).

Autor vukovarske slike „Večera u Emausu“ Paulus iz Pečuha. O njegovom idnetitetu i autorstvu slike „Raspeti Krist s Marijom Magdalenom“ u Crkvi Milosrdne braće u Pečuhu (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni).

Slikarska djela u sjevernoj Hrvatskoj nastala prema grafikama talijanskih majstora(predavanje, domaća recenzija, neobjavljeni rad).

Kasnobarokno štafelajno slikarstvo u sjevernoj Hrvatskoj − nove spoznaje, 2002. (neobjavljeni rad, stručni).

Druge vrste radova

Arhipelag, 2013. (katalog)

Languages of Baroque, 2012. (izložba)

Mirjana Repanić-Braun, Željka Čorak, Jelena Ivoš, Slike iz voćinske crkve, 2011. (katalog)

Katarina Horvat Levaj, Mirjana Repanić-Braun, Academy Church of St. Catherine The former Jesuit church, 2010. (virtualni muzej, katalog).

Katarina Horvat Levaj, Mirjana Repanić-Braun, St. Vitus Cathedral, Rijeka, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Franciscan Church and Monastery of Our Lady of Trsat, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Varaždin Cathedral, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Triumphal Arch of Venetian General Leonardo Foscolo, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Chapel of St. Francis of Assisi, 2010. (virtualni muzej, katalog)

St. Francis Xavier at the Diocese Museum in Požega, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Church of St. Jerome in Štrigova, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Church of St. George in Purga Lepoglavska, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Votive church of St. Mary of Jerusalem, Trški Vrh, near Krapina, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Vlasta Zajec, Mirjana Repanić-Braun, Parish Church of St. Servulus, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Vlasta Zajec, Mirjana Repanić-Braun, Franciscan Church of St. John the Baptist, 2010. (virtualni muzej, katalog)

Likovna i kulturna baština čakovečkih franjevaca, izložba u povodu 350 godina franjevaca u Čakovcu, 2008. (katalog)

Paulus Antonius Senser. Prvi barokni slikar u Osijeku., 2008. (izložba)

Varijacije, 2008. (katalog)

Mirjana Repanić-Braun, Vlasta Zajec, Katarina Horvat-Levaj, Baroque Monuments in Croatia, 2008. (virtualni muzej).

O slikama u Župnoj crkvi sv. Mihaela u Ludini, 2004. (elaborat)

Umjetnički inventar Požeške biskupije − Slikarstvo 17. −19. stoljeća u našičkom i novokapelskom dekanatu, 2001. (inventarizacija umjetničke baštine)

Umjetnička topografija Požeške biskupije: evidencija i obrada crkvenog inventara − štafelajno i zidno slikarstvo od 17. do 19. stoljeća, 2000. (inventarizacija umjetničke baštine)