Obavijesti
Sudjelovanje na okruglom stolu

Osporavana baština

Dr. sc. Sanja Horvatinčić sudjeluje na okruglom stolu “Contested Heritage: Art and Architecture of Socialist Yugoslavia in Postsocialist Times” / „Osporavana baština: umjetnost i arhitektura socijalističke Jugoslavije u post-socijalizmu“, koji se održava u subotu 15. lipnja 2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Okrugli stol na kojem sudjeluju i dr. sc. Bojana Videkanić (University of Waterloo), dr. sc. Vladimir Kulić (Univesity of Iowa), dr. sc. Ines Tolić (Università di Bologna) te Maroje Mrduljaš (Sveučilište u Zagrebu), dio je programa ovogodišnje ASEEES konvencije (The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies).

Više informacija o programu potražite ovdje.

-
Kontakt: Sanja Horvatinčić

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti