Katalog arhiva

Arhiv Grgo Gamulin

Oznaka: IPU-ADO-AGG

Arhiv Grge Gamulina (Jelsa, 21. 8. 1910. – Zagreb, 2. 10. 1997.), povjesničara umjetnosti, sveučilišnog profesora i jednog od suosnivača i ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti, obuhvaća znanstveno-stručnu dokumentaciju, rukopise povijesnoumjetničkih tekstova (većinom objavljenih), korespondenciju i novinske članke te studijsku fotografsku dokumentaciju za knjige o hrvatskom slikarstvu 19. i 20. stoljeća (i dr.). Osobni fond sistematiziran je u nekoliko zbirki: zbirka korespondencije i izvještaja obuhvaća vremenski opseg od početka 1950-ih do 1990-ih godina, a pohranjena je u 2 arhivske kutije; zbirka bilježnica broji 137 jedinica; zbirka rukopisa broji oko četiri stotine jedinica i pohranjena je u šest arhivskih kutija; zbirka fototečnog gradiva sistematizirana je prema izvornom nastanku u 8 kutija, 7 fascikala i 5 foto-albuma; zbirka hemeroteke okuplja tridesetak članaka autora objavljenih tijekom 1971. godine u novinama Hrvatski tjednik i Hrvatsko sveučilište (1 fascikl). Vrijedan dio ostavštine je i Ex libris G. Gamulin, koji je kao posebna zbirka dio knjižničnog fonda Instituta. U siječnju 2020. godine arhiv je dopunjen donacijom knjiga te rukopisnom ostavštinom, za koju je u tijeku stručna obrada. Vrsta građe su rukopisi, novinski članci, pisma i fotografije, a vrsta medija su papir i fotopapir.