Novosti
Znanstveni skup

Ljubo Karaman, pedeset godina poslije

Znanstveni skup Ljubo Karaman, pedeset godina poslije, u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti i Književnog kruga Split, održat će se 23. i 24. rujna 2021. u Splitu, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Trg braće Radić 7.

Program skupa, sažetke izlaganja i katalog prigodne izložbe možete preuzeti ovdje.

PROGRAM

Četvrtak, 23. rujna

8.30 početak skupa

Igor Fisković
Ljubo Karaman iz neposrednih sjećanja

Marko Trogrlić
Bečki studij Ljube Karamana

Arsen Duplančić
Ljubo Karaman od suplenta na gimnaziji do konzervatora za Dalmaciju

Miljenko Jurković
Problemi periferne umjetnosti – postoje li takve teoretske postavke pedeset godina poslije?

Dino Milinović
Odnos između središta i periferije na primjeru tumačenja kasnoantičke i ranokršćanske umjetnosti

Ivan Matejčić
Daleka jeka „Razgovora o nekim problemima historije, arheologije i historije umjetnosti“

Milan Pelc
Ljubo Karaman i prve sinteze hrvatske povijesti umjetnosti

Andrej Žmegač
Grad i selo u palači: Karamanovo određenje Dioklecijanove palače

11.30

Željko Tomičić
Ljubo Karaman i počeci Bjelobrdske kulture

Ivan Basić
Između kasne antike i predromanike: sustavi datiranja i kulturni profil prve ranosrednjovjekovne skulpture u postkaramanovskoj medievistici

Ivan Josipović
Što je ostalo od „Kolijevke“? Prilog teorijskim raspravama o ranosrednjovjekovnoj umjetnosti na istočnoj obali Jadrana

Magdalena Skoblar
Bizant i distinkcija – prestiž bizantskih uzora u umjetnosti ranosrednjovjekovne Dalmacije

Nikolina Maraković i Tin Turković
Ljubo Karaman i „starohrvatske crkvice slobodnih oblika“ – stotinu godina kasnije

Mirja Jarak
Starohrvatska groblja u istraživanjima i interpretacijama Ljube Karamana

Rosana Ratkovčić
Adriobizantizam u dubrovačkom zaleđu – ulomci zidnih slika iz crkve nepoznatog titulara u Paniku kod Bileće i sv. Tome u Kutima kod Herceg Novog

16.00

Marko Petrak
Ex consuetudine orientalis ecclesie, slučaj oženjenog splitskog nadbiskupa Dabrala (1030–1050)

Antonija Ujević
Karamanovo tumačenje reljefa (pluteja) s ljudskim likovima u splitskoj krstionici

Daniela Matetić Poljak
Male – velike teme: romanički ornamentalni motivi u istraživanjima Ljube Karamana

Ana Plosnić Škarić
Tragom pisanja Ljube Karamana o specifičnom lisnatom motivu na arhitektonskoj plastici u Trogiru

Ivo Babić
Karaman i tzv. Stećci

Radoslav Tomić
Ljubo Karaman i slikarstvo starijih povijesnih razdoblja u Dalmaciji

Petak, 24. rujna

8.30

Samo Štefanac
Ljubo Karaman i Nikola Firentinac

Matko Matija Marušić
„Dobre obrtne radnje“: Ljubo Karaman i drvena skulptura

Danko Zelić
Dubrovačke teme Ljube Karamana

Sanja Cvetnić
Putokazi Ljube Karamana. Barokna umjetnička baština sjeverozapadne Hrvatske

Ratko Vučetić
Fortifikacije gradova kontinentalne Hrvatske i identitet regije

Darka Bilić
O specifičnostima lazareta na Jadranu u svijetlu Karamanovih teoretskih postavki

Franko Ćorić
Utjecaj kreativnog konzerviranja na konzervatorsko djelovanje Ljube Karamana

Radoslav Bužančić
Konzervator Ljubo Karaman i njegovo nasljeđe na primjeru obnove srednjovjekovnih spomenika Dalmacije

11.30

Ivana Čapeta Rakić
Konzervatorska djelatnost Ljube Karamana u Splitu

Stanko Piplović
Ljubo Karaman, djelovanje u Konzervatorskom uredu za Dalmaciju u Splitu

Ivana Nina Diaz Fernandez
Konzervatorski projekti Ljube Karamana u području pokretne dalmatinske baštine (1919. – 1941.)

Marijan Čipčić
Ljubo Karaman i zaštita trogirske kulturne baštine

Ivana Prijatelj Pavičić i Marina Lambaša
Konzervatorska suradnja Ljube Karamana i don Krste Stošića 1925. – 1940.

Dalibor Prančević i Barbara Vujanović
Ljubo Karaman i Ivan Meštrović: Polemika oko spomenika i fragmenti pisane korespondencije

Irena Kraševac
Promemorija Ljube Karamana o uklanjanju spomenika banu Jelačiću u Zagrebu 1947. godine – dokument vremena i konzervatorskog stava

13.30 završetak skupa

-
U Zavodu za znanstveni i umjetnički rad u Splitu od 19. do 25. rujna 2021. održava se prigodna izložba koja primarno predstavlja arhivsko gradivo dostupno u Arhivu Ljubo Karaman koji je od 1982. godine pohranjen u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Izložbene panoe možete preuzeti ovdje. Predgovor priređivača izložbe akademika Radoslava Tomić dostupan je u programskoj knjižici skupa.

-
Povezana obavijest ovdje.

-
Kontakt: Književni krug Split, Danko Zelić

#60godina #60IPU