Popularizacija znanosti

Zaboravljena baština: drveni oltari u Istri

Voditeljica projekta
dr. sc. Vlasta Zajec, viša znanstvena suradnica

Suradnici projekta
dr. sc. Višnja Bralić, konzervator-restaurator savjetnik
mr. umj. Marijana Galović, viši konzervator-restaurator
mr. umj. Miroslav Pavličić, viši konzervator-restaurator
Laura Stipić Miočić, viši konzervator-restaurator
Mario Miočić, viši konzervator-restaurator
Kristina Bin Latal, konzervator-restaurator
Silvo Šarić, konzervator-restaurator

Trajanje projekta: višegodišnji projekt od 2016. godine

Službena mrežna stranica projekta: https://zaboravljena-bastina.ipu.hr

-
Projekt se ostvaruje u partnerstvu Instituta za povijest umjetnosti i Hrvatskog restauratorskog zavoda te u suradnji s lokalnom zajednicom u Istri, a uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske i lokalnih partnera u Istri.

-
Na području Istre sačuvan je velik broj drvenih polikromiranih oltara s drvenim kipovima i slikama, nastalih u 17. stoljeću. Riječ je o vrlo zanimljivoj baštini čije značenje i vrijednost najčešće nisu dovoljno poznati njezinim primarnim korisnicima. Njezina kompleksna obilježja svjedoče o stoljećima burne prošlosti, tijekom kojih je Istra bila poprištem intenzivnih migracijskih procesa, što je ostavilo znatnog traga na toj baštini u kojoj se susreću i kreativno povezuju utjecaji dvaju kulturnih krugova na čijoj se razmeđi Istra nalazi - mediteranskog i srednjoeuropskog. Unatoč njihovoj važnosti ti su spomenici nerijetko u iznimno lošem stanju, prepušteni zaboravu i nestručnim intervencijama. Bolje poznavanje vlastite lokalne baštine temeljni je preduvjet za njezinu kvalitetniju zaštitu, a njihovi izravni korisnici ključan su partner u tom procesu.

Osnovni cilj projekta je na pristupačan način podijeliti specijalistička znanja s lokalnom zajednicom (primarnim čuvarom te baštine) i na taj način potaknuti njezino primjereno čuvanje i obnavljanje te osvijestiti njezinu važnost u formiranju lokalnog i regionalnog identiteta.

Jezgru projekta čine interaktivni multidisciplinarni seminari/radionice koji podrazumijevaju participaciju svih sudionika. U kontekstu dosadašnje prakse inovativnim konceptom participativnih radionica, projekt nudi alternativu prevladavajućoj jednosmjernoj komunikaciji u kojoj se mišljenje struke na terenu nerijetko negativno percipira kao docirajuće i nerealistično nametanje gotovih rješenja.

Radionice se sastoje od 4 dijela: izlaganja stručnjaka (povjesničara umjetnosti, restauratora), prezentacija izvornih tehnika i materijala te postupaka preventivne i primarne zaštite, razgovora stručnjaka i publike te zajedničkog obilaska spomenika. Namijenjene su širokom sloju lokalne publike osobito primarnim korisnicima baštine koja je u fokusu projekta., a posebno se želi zainteresirati mlađu populaciju te nositelje kulturnih i poslovnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Po završetku godišnjeg ciklusa radionica tiskat će se publikacije posvećene spomenicima obuhvaćenim projektom, s ciljem njihove primjerene prezentacije i obogaćivanja kulturne turističke ponude.

-
Najava radionice

Peta radionica u čijem su fokusu drveni oltari crkve Blažene Djevice Marije od Krunice (Gospe od Ružara) i župne crkve sv. Križa u Draguću održat će se 20. srpnja 2018. godine s početkom u 10.00 sati u Kući fresaka u Draguću. Više informacija o radionici potražite ovdje.

-
Održane radionice

Kapela sv. Roka u Umagu

Četvrta radionica projekta održana je 21. listopada 2017. u Umagu. Više informacija o radionici potražite ovdje.

Bogorodica Zaštitnica u Gračišću

Treća radionica projekta održana je 30. rujna 2017. godine u Gračišću. Više informacija o radionici potražite ovdje.

Gospa Karmelska u Vodnjanu

Druga radionica projekta održana je 9. rujna 2017. godine u Vodnjanu. Više informacija o radionici potražite ovdje.

Oltar Majke Božje od Krunice u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana: prezentacija konzervatorsko-restauratorskih radova i radionica za sudionike

Fažana, Dvorana Župnog dvora, Župni trg 4, 25. rujna 2016., 10–13.30 h

-
U sklopu radionice održane su prezentacije Vlaste Zajec i Višnje Bralić, Umjetničkopovijesna baština župne crkve sv. Kuzme i Damjana te Marijane Galović i Zorana Durbića, Pregled konzervatorsko-restauratorskih radova na oltaru Blažene Djevice Marije od Ružarija u župnoj crkvi sv. Kuzme i Damjana. Uslijedio je razgovor s publikom, nakon čega su Marijana Galović i Zoran Durbić održali radionicu za sudionike: Prikaz povijesnih tehnika pozlate i restauratorskih postupaka na oltaru. Radionica je zaključena zajedničkim obilaskom župne crkve sv. Kuzme i Damjana, uz podrobno predstavljanje njezine raznolike umjetničke opreme te problematike njezine zaštite, restauracije i prezentacije. Posjećenost radionice bila je vrlo dobra, a publika je pokazala veliki interes za temu, ocijenivši radionicu vrlo pozitivnim ocjenama u za tu prigodu pripremljenim evaluacijskim upitnicima.

-
Radionica je održana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Župe Sv. Kuzme i Damjana u Fažani.

-
Objave u medijima

Fažana: Predstavljen obnovljeni oltar Majke Božje od krunice (Agencija IKA, objavljeno: 24. 9. 2016.)