Novosti

Povodom obilježavanja obljetnice najavljujemo prigodni program događanja i sadržaja razvijen u suradnji Instituta za povijest umjetnosti i HDLU-a.

13. 4. 2018.
Međunarodni znanstveni skup

Otkrivanje Dalmacije IV.

Poziv na prijavu radova za međunarodni znanstveno-stručni skup koji će se održati od 21. do 24. studenog 2018. u Splitu.

3. 5. 2018.

Poziv za prijavu radova koji će biti objavljeni u tematskom bloku Povijesni lom: 1918. i modernizam u časopisu Život umjetnosti (103-2018), u suradnji s Goethe-Institutom Kroatien.

18. 7. 2018.
Sudjelovanje na konferenciji

Učinci umrežavanja u domeni kulture

Međunarodna konferencija „Network Effect“ održat će se u Filodrammatici, u Rijeci, 30. lipnja 2018.

26. 6. 2018.
Predstavljanje knjige i predavanje

Dirk van den Huevel. Jaap Bakema i otvoreno društvo

Predstavljanje knjige i predavanje Dirka van den Heuevela održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja 2018. u 19 sati u Oris Kući arhitekture.

13. 6. 2018.
Međunarodni znanstveni skup

The Power of Media

Međunarodni znanstveni skup u okviru projekta VACOP održat će se u Splitu od 13. do 15. lipnja 2018.

17. 4. 2018.
Starije vijesti

Obavijesti

Znanstveno-stručni skup

Hrvatski povjesničari umjetnosti: Olga Maruševski (1922.-2008.)

U organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske dana 16. listopada 2018. održat će se znanstveno-stručni skup posvećen povjesničarki umjetnosti Olgi Maruševski.

15. 10. 2018.
Pozvano predavanje

Sjećanje na kolektivne borbe, spomenici za društvenu upotrebu

Dr. sc. Sanja Horvatinčić održat će pozvano predavanje u okviru seminaru koji se održava 18. listopada 2018. u Stockholmu.

15. 10. 2018.
Međunarodna nagrada u izdavaštvu

Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980

Katalog istoimene izložbe otvorene u srpnju u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku osvojio je međunarodnu nagradu na Frankfurtskom sajmu knjiga 2018. za izdavaštvo u području arhitekture.

13. 10. 2018.
Ljetna škola

Kulturna baština i digitalna humanistika

Ivana Haničar Buljan sudjelovala je u radu ljetne škole održane u Torinu u Italiji od 16. do 23. rujna 2018.

11. 10. 2018.
Međunarodna radionica

Vizualizacije mreža umjetničkih centara Habsburške Monarhije

Dr. sc. Irena Kraševac sudjelovat će u programu međunarodne radionice koja se održava od 5. do 6. listopada 2018. u Beču.

4. 10. 2018.
Znanstveni skup

Pojavnosti moderne skulpture

Dr. sc. Ivana Mance i dr. sc. Sanja Horvatinčić sudjelovat će u programu međunarodnog znanstvenog skupa koji se održava od 4. do 5. listopada 2018. u Splitu u okviru HRZZ projekta Crosculpture.

3. 10. 2018.
Znanstveni skup

Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora

Dr. sc. Milan Pelc sudjeluje u programu međunarodnog znanstvenog skupa koji se održava od 4. do 7. listopada 2018. u Pazinu.

1. 10. 2018.
Starije obavijesti