Stručni suradnici

Irena Šimić

Viša stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju – dokumentaristica
M. 091 791 6114
E. isimic / ipu.hr
B. CROSBI bibliografija

Biografija

Irena Šimić (Gessner) diplomirala je povijest umjetnosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009.).

U Institutu (od 2011.) koordinira aktivnosti stručne obrade, zaštite, digitalizacije i prezentacije gradiva dokumentacijskih zbirki i fondova (fototeka, planoteka, hemeroteka, osobni arhivski fondovi i dr.) te sudjeluje u provedbi projekata i znanstveno-istraživačkog programa Instituta.

Stručna je suradnica nekoliko projekata: Ekspozicija (od 2020.), Globe_Exchange (od 2020.), ARTNET (2014.–2018.) i DUCAC (2014.–2017.). Suradnica je na projektu Kreativne Europe The Cycle (2020.–2022.).

Od 2009. do 2022. godine bila je članica uredništva časopisa o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi Život umjetnosti.

Od akademske godine 2022./2023. pohađa poslijediplomski doktorski studij Povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Područja interesa: metodolologija istraživanja, dokumentiranja i prezentacije kulturne baštine; fotografija i fotografski arhivi; digitalna humanistika; povijest arhitekture; digitalizacija; autorsko pravo; otvoreni pristup.

Članica je hrvatske sekcije međunarodnog udruženja ICARUS Hrvatska i članica upravnog odbora Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Bibliografija (izbor)

Knjige

Sandra Križić Roban, Irena Šimić, Branko Balić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2022.

Izlaganja na skupovima

„Unboxing Gattin“, međunarodna konferencija Otkrivanje Dalmacije VII: Priče o putovanjima: Grand tour, putnici, itinerari, putopisi, Centar Cvito Fisković, Split, 8.–11. prosinca 2021. (s Anom Šverko)

Post scrpitum za Grgu Gamulina“, znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti FFZG, Zagreb, 7. i 8. 10. 2021. (s Linom Šojat)

IIIF u Hrvatskoj, panel razgovor, godišnja konferencija konzorcija IIIF (International Image Interoperability Framework), 24. 6. 2021. (sudionici: Koraljka Kuzman Šlogar, Vlatka Lemić, Goran Zlodi, Marijana Tomić, Benedikt Perak, Eva Cetinić, Željko Trbušić, Kristijan Crnković, Irena Šimić, moderatorica)

„Local Time Machines in Croatia: shifting perspectives towards realities“, 6. dani ICARUS u Hrvatskoj „Archives – borders, identities, reflections“, online konferencija, Filozofski fakultet u Rijeci – ICARUS Hrvatska, 25. i 26. ožujka 2021.

„Rebuilding Libraries in Time of Overlapping Crises“ (s Linom Šojat, Magdalenom Blažić i Filipom Kartelom), „Solidarity in culture. Heritage protection under conditions of crisis“, međunarodna konferencija, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 18.–20. ožujka 2021.

„S.O.S. za Zagreb – resursi za istraživanje i obnovu grada“, Međunarodni tjedan arhiva, Arhivi i društvo znanja, ICARUS Hrvatska – Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 10. lipnja 2020.

„Fotografski resursi Instituta za povijest umjetnosti značajni za istraživanje arhitektonske plastike u Zagrebu“, Hrvatska skulptura od 19. do 21. stojeća – nastanak, funkcija, reprezentacija (projekt ustanove, radionica), 3. lipnja 2020.

„Preserving ideas – notes about special photographic collections at the Institute of Art History in Zagreb“, Capturing the Past, međunarodni simpozij o zaštiti fotografske baštine u organizaciji Northeast Document Conservation Center (NEDCC) i Hrvatskog državnog arhiva (HDA), Zagreb, 22. – 24. svibnja 2019.

„Dokumentarna fotografija u istraživanjima urbanog krajolika Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća“, Fotografska baština u muzejima, simpozij, MDC, MSU, 25. – 26. 10. 2017.

Zapisi o doživljaju urbanog krajolika Dalmacije – izvori dostupni u Institutu za povijest umjetnosti“ (Records of the perception of the Urban Landscape of Dalmatia – Sources available in the Institute of Art History), Otkrivanje Dalmacije II: Bilješke u prostoru i bilježenje prostora. Integracija znanja o povijesnom urbanom pejzažu Jadrana u 18. i 19. stoljeću (Discovering Dalmatia II), Centar Cvito Fisković, Split, 24. svibnja 2016. godine

„Fotoarhiv Branko Balić u postupku digitalizacije“, 5. Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, NSK, 20. – 21. 5. 2015.

Javna predavanja

„Anonimna fotografija“, 8. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, ATD, MSU, 1. 12. 2016.

„Fotoarhivi i transfer znanja – iskustvo Branka Balića“, 7. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, ATD, MSU, 6. 11. 2015.

„Fotografija arhitekture Krešimira Tadića“, 6. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, ATD, MSU, 24. 11. 2014.

Radovi u zbornicima

„Slika i riječ – donacija Radovana Ivančevića u Institutu za povijest umjetnosti“; „Bibliografija Radovana Ivančevića“; „Filmografija Radovana Ivančevića“ (s Krešimirom Juragom), u: Đurđa Kovačić, Martina Petrinović (ur.), Radovan Ivančević (1931.–2004.), zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti, Zagreb, 9.10. lipnja 2014., Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2016.

„Interpretacija i valorizacija urbanog naslijeđa primjer fotografskog opusa Krešimira Tadića“ (Interpretation and evaluation possibilities of urban heritage – an example of photographic legacy of Krešimir Tadić), međunarodni znanstveni skup Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa u okviru projekta HERU (Heritage Urbanism), Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu – HAZU, Zagreb, 22.–23. 10. 2015.

„Regulacioni i konzervatorski plan za historijske dijelove grada Zagreba (1937.) arhitekta Brune Bauera“, u: Andrej Žmegač (ur.), Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, IPU, Zagreb, 2013., 8994.

Stručni radovi

Suvremenici: Ivan Čižmek, sce. i red. Ana Marija Habjan, Tamara Bjažić Klarin, snim. Mario Britvić, mont. Bogdan Tankosić, ktm. dokum. film, HRT, 2022. (suradnica)

Ostavština Nenada Gattina, u: Kvartal, 1–2, 2017.

Tragovima fotografije u povijesti umjetnosti (Tragom baštine. Schneiderov fotografijski arhiv, Strossmayerova galerija starih majstora), u: Kvartal, 34, 2016., 64-67.

Arhitektonska maketa kao fotografski negativ, u: Čovjek i prostor, 58, 2016. (744-747), 81-85.

Fotografija u Hrvatskoj: Branko Balić, sce. Irena Šimić, ur. i red. Ana Marija Habjan, snim. Mario Britvić, mont. Nenad Vuković, ktm. dokum. film, HRT, 2016.

Sve to i još više – osvrt na Izložbu hrvatskog dizajna 0708 i prijedlog konteksta, u: Život umjetnosti, 84 (2009.), 84.

Laureati nagrade DPUH Radovan Ivančević za 2008. godinu, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, god. VI, 12, 2009., 22-24.

Interdisciplinarno o skulpturi, osvrt na stručni simpozij Original u skulpturi, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec, 4.–6. 6. 2008., u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, god. V, 3, 2008., 69-71.

Suradnja u izdavačkim projektima IPU-a (izbor)

Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, 89, 2011. (urednica broja sa Sandrom Križić Roban i Ivanom Hanaček; temat: Nefunkcionalna, neprikazivačka, elementarna, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj)

Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, br. 84/2009. – 89/2011. (izvršna urednica)

Ljiljana Kolešnik (ur.), Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.‒1974., IPU ‒ MSU, Zagreb, 2012. (izvršna urednica); ISBN: 978-953-7875-00-8.

Milan Pelc (ur.), Baština u fokusu / Heritage in focus, Institut za povijest umjetnosti, 2011. (izvršna urednica); ISBN: 978-953-6106-80-6.

Katarina Horvat Levaj, Doris Baričević, Mirjana Repanić Braun, Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu, IPU, Zagreb, 2011. (suradnica) ISBN: 978-953-6106-86-8.

Sandra Križić Roban, Na drugi pogled: pozicije suvremene hrvatske fotografije, Institut za povijest umjetnosti ‒ UPI-2M, Zagreb, 2010. (izvršna urednica); ISBN: 978-953-6106-89-9.

Olga Maruševski, Iso Kršnjavi kao graditelj, Irena Kraševac (ur.), IPU, Zagreb, 2008. (2. dopunjeno izdanje; suradnica); ISBN: 978-953-6106-73-8.

Izložbe

Branko Balićpozorni promatrač, izložba i popratni program, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 29. 10.–24. 11. 2019.; organizatori: Muzej za umjetnost i obrt i Institut za povijest umjetnosti; koautorica: Sandra Križić Roban; kustosica: Iva Prosoli; postav izložbe: Mirna Horvat; vizualni identitet: bilić_müller studio

Život umjetnosti – 50 godina: Kada, kako, s kim i za koga živi umjetnost?, Galerija HDD-a, Zagreb, 22. 9.–4. 10. 2016.; organizacija Hrvatsko dizajnersko društvo i Institut za povijest umjetnosti, kustoski tim Marko Golub, Irena Šimić, Marija Borovičkić, Sanja Horvatinčić, Sandra Križić Roban.

Nulta točka značenja. Nefunkcionalna, neprikazivačka, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj (Zero Point of Meaning. Non-functional, Non-representational, Elementary, Experimental and Conceptual Photography in Croatia), Umjetnički paviljon, Zagreb, 17. 6.–17. 7. 2011.; organizacija Hrvatski fotosavez, autorice koncepcije i kustosice izložbe Sandra Križić Roban, Ivana Hanaček i Irena (Gessner) Šimić

Radionice

„Bilježenje prostora fotografijom od urbanizma do dekoracije: Nenad Gattin i Dioklecijanova palača u Splitu“, radionica za studente Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Centar Cvito Fisković, 21. i 22. srpnja 2022. (s Anom Šverko)

The Cycle, edukacijski trening za stjecanje kompetencija i vještina u radu s fotografskim zbirkama i arhivima, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, rujan 2021. – siječanj 2022. (voditeljica i suradnica na projektu)

Od fotografskog izvornika do (nove) fotografske slike, 9. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, 21.–22. 11. 2017. (s Lanom Lovrenčić)

Što, kako i zašto digitalizirati?, radionica digitalizacije fotografije, Dani otvorenih vrata Instituta za povijest umjetnosti, 14.–15. 10. 2015. (suradnik: Paolo Mofardin; gosti: Hrvoje Gržina i Pero Dabac)

Stručno usavršavanje (izbor)

Time Machine Academy on IIIF: Open standards for interoperable functionality in digital asset repositories, Time Machine Organisation (online), listopad – studeni 2021.

IIIF online training, 1.–5. veljače 2021., organizator: IIIF konzorcij (voditelj: Glen Robson)

Building Digital Skills and Literacies for Museums and Digital Archives, radionica, 20.–22. 11. 2019., Zagreb (organizacija: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Culture24, Brighton, Velika Britanija)

Fotografija: prepoznavanje, čuvanje, opis i digitalizacija, Ljetna škola arhivistike, 19.‒21. rujna 2017., Žrnovo, Korčula (organizatori: Hrvatski državni arhiv, Državni arhiv u Dubrovniku, ICARUS Hrvatska)

Perspektive digitalne humanistike u europskom znanstvenom oblaku, radionica u organizaciji Instituta Ruđer Bošković, Centar za informatiku i računarstvo (Obzor2020, EGI-Engage i Indigo-DataCloud), 12. 7. 2017.

APAE – Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence, Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti – UCLA, Department of Information Studies, Graduate School of Education & Information Studies, Zadar, 25.–28. 11. 2016.

Godišnje savjetovanje o autorskom i srodnim pravima, HDAP-ALAI, Zagreb, 2013., 2014., 2015., 2021., 2022. (u okviru MAKK konferencija)

5. Zagrebački arhivski dan: arhivi i arhivisti kao čuvari baštine u kontekstu društvenoga razvoja, identiteta, sjećanja i kritike, Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb, 29. 11. 2014.

Preservation of Diverse Photographic Collections, radionica o konzervaciji fotografija, The Getty Conservation Institute ‒ Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 16. 7. 2013.