Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 42 (2018)

Broj 42 (2018)

Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo
Višnja Bralić (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb), Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Martina Frank (Università Ca’ Foscari, Venecija), Ana Plosnić Škarić (Institut za povijest umjetnosti), Mirjana Repanić-Braun (Institut za povijest umjetnosti), Werner Telesko (ÖAW, Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Beč), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti)

Uredničko vijeće
Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Budimpešta), Igor Fisković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Géza Galavics (MTA Bölcsészettudomànyi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budimpešta), Emil Hilje (Sveučilište u Zadru), Katarina Horvat Levaj (Institut za povijest umjetnosti), Herbert Karner (ÖAW, Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Beč), Martin Mádl (Ústav dĕjin umění Akademie vĕd České republiky, Prag), Barbara Murovec (ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana), Radoslav Tomić (Institut za povijest umjetnosti).

Impressum

-
Članci / Articles

7–18
Laura Chinellato
Le lastre longobarde del »pulpito di Maviorano« di Gussago (Brescia): dall' analisi al contesto. Problematicità e nuove prospettive
Langobardske ploče »Mavioranove propovjedaonice« u Gussagu (Brescia): od analize do konteksta. Problematika i nove perspektive
L'articolo teoretico – Izvorni znanstveni rad

19–36
Danko Zelić, Ivan Viđen
Inventario dela giexia di S. Maria Mazor, de tute le argentarie, aparati deli sazerdoti, insenarii, libri, tapezarie et altre robe (1531.) – najstariji imovnik liturgijske opreme, ruha i paramenata dubrovačke prvostolnice
Inventario dela giexia di S. Maria Mazor, de tute le argentarie, aparati deli sazerdoti, insenarii, libri, tapezarie et altre robe (1531) – the Oldest Extant Inventory of Liturgical Objects, Vestments and Textiles of Dubrovnik Cathedral
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

37–52
Josipa Alviž
Sudbina kapucina i kapucinskog hospicija u Herceg Novom u svjetlu novih arhivskih istraživanja
The Capuchins and their Hospice in Herceg Novi in the Light of Recent Archival Research
Izvorni znanstveni rad –​ Original scientific paper

53–70
Bojan Goja
Kuća Dragičević: prilog poznavanju stambenih kuća u Zadru u 18. stoljeću
The Dragičević House: A Contribution to the Research on the 18th-century Houses in Zadar
Izvorni znanstveni rad –​ Original scientific paper

71–84
Petar Puhmajer, Krasanka Majer Jurišić
Stara gradska vijećnica u Rijeci: povijest sjedišta gradske vlasti od najranijih zapisa do 19. stoljeća
Old Town Hall in Rijeka: History of the City Council Seat from the Earliest Records to the 19th Century
Izvorni znanstveni rad –​ Original scientific paper

85-94
Sanja Cvetnić
Dva portreta Beatrice Frankapan (?): rod i red
Two portraits of Beatrice Frankapan (?): the Family and the Order
Izvorni znanstveni rad –​ Original scientific paper

95-108
Júlia Tátrai
Wiener Hofkünstler und die Zrinyis. Porträts in der Lobkowicz-Sammlung
Bečki dvorski umjetnici i Zrinski. Portreti u Zbirci Lobkowicz.
Wissenschaftliche Arbeit – Izvorni znanstveni rad

109-124
Daniel Premerl
Ivan Tomko Mrnavić and His Coat of Arms: Self-presentation of an Illyrian Noble
Ivan Tomko Mrnavić i njegov grb: samopredstavljanje jednog ilirskog plemića
Original scientific paper Izvorni znanstveni rad

125–140
Ivana Čapeta Rakić
Ponzonijevih deset slika u svodu glavnog oltara splitske katedrale: razmatranja o stilsko-oblikovnim svojstvima, izvornoj funkciji i ikonografsko-ikonološkom aspektu
Ten Paintings by Matteo Ponzone above the Main Altar of the Split Cathedral: Considerations on Design and Style, the Origial Function, and the Iconographic-Iconological Aspect
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

141–152
Renata Komič Marn
Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and Other Paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb
Slika Sveti Josip s malim Isusom Valentina Metzingera i druge slike iz Zbirke Strahl u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad


153-166
Jasminka Najcer Sabljak
Prizori iz Slavonije i Srijema u opusu austrijskog slikara Franza Alta
Scenes from Slavonia and Syrmia in the Opus of Austrian Painter Franz Alt
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

167–178
Ana Šeparović
Od »sinteze likovnih umjetnosti« Zagrebačkog salona: prilog poznavanju djelovanja ULUH-a 1960-ih
From a »Synthesis of Visual Arts« to the Zagreb Salon: A Contribution to the Research on ULUH's Activity in the 1960s
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

179–180
Izvori ilustracija / Illustration sources

181
Autori / Authors

182–183
Recenzenti / Reviewers

-
Cijena: 2,65 €

Cijena: 20.00 kn