English

Radovi Instituta za povijest umjetnosti

Radovi Instituta za povijest umjetnosti recenzirani je znanstveni časopis koji izlazi jednom godišnje. Objavljuje originalne članke s temama iz hrvatske povijesti umjetnosti i vizualne kulture, a dobrodošli su i relevantni prilozi s temama iz srednjoeuropskog i općenito europskog kulturno-umjetničkog kruga. Za publiciranje se razmatraju isključivo originalni znanstveni članci pisani na hrvatskom jeziku ili nekome od većih svjetskih jezika (engleskom, njemačkom, talijanskom).

Članci se mogu predati tijekom čitave godine elektronski na adrese mbraun@ipu.hr i radovi-ipu@ipu.hr, ili poštom na adresu Instituta, uz napomenu „Za uredništvo Radova IPU“, ali samo oni predani do 31. svibnja razmatrat će se za objavljivanje u tekućem broju časopisa.

Prilozi koje odobri Uredničko vijeće prolaze dvostruko slijepi urednički postupak koji provode dva ili tri recenzenta odabrana prema njihovoj kompetentnosti za određenu temu. Konačni zaključak o objavljivanju rada, u najvećoj mjeri utemeljen na mišljenjima recenzenata, donose Uredničko vijeće i glavni i odgovorni urednik časopisa.

Časopis je referiran u bazama European Reference Index for the Humanities (ERIH), EBSCO (Art Source Database) i Scopus.

Izdaje se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

ISSN (tiskano izdanje) 0350–3437
ISSN (online izdanje) 1845–4534

Glavna urednica

Mirjana Repanić-Braun

Uredništvo

Višnja Bralić (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb), Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Martina Frank (Ca' Foscari, University of Venice), Ana Plosnić Škarić (IPU), Mirjana Repanić-Braun (IPU), Werner Telesko (ÖAW, IKM – Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen), Danko Zelić (IPU)

Uredničko vijeće

Péter Farbaky (Budapest), Igor Fisković (Zagreb), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Katarina Horvat-Levaj (Zagreb), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Barbara Murovec (Ljubljana), Milan Pelc (Zagreb), Radoslav Tomić (Zagreb)

Kontakt

Institut za povijest umjetnosti
RIPU Uredništvo
Ulica grada Vukovara 68
10 000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 045
F. 01 6112 742
E. radovi-ipu@ipu.hr; mbraun@ipu.hr