Natječaji

Arhiva natječaja za radna mjesta

Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Instituta o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u Narodnim novinama.

-
14.11.2018.
Natječaj za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta
Rok za podnošenje prijava: 14.12. 2018.

-
20.9.2018.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti

-
1. 7. 2018.
Obavijest o izboru na radno mjesto stručnog suradnika – za provedbu projekata i javnu komunikaciju u Institutu

Znanstveno vijeće Instituta na 4. sjednici 29. svibnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru Ane Ćurić, mag. anglistike i mag. povijesti umjetnosti, iz Zagreba, u stručno zvanje i gore navedeno radno mjesto, uz probni rad od šest mjeseci. Na natječaj koji je raspisan 23. ožujka 2018. u NN broj 28/18, Jutarnjem listu, mrežnim stranicama Instituta i Euraxess jobs portala pristiglo je 27 prijava. Prijave je razmotrio natječajni odbor koji je utvrdio da 24 pristupnika zadovoljavaju uvjete te ih je pozvao na individualne razgovore. Znanstveno vijeće odluku je donijelo na temelju izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da Ana Ćurić najbolje ispunjava uvjete natječaja iskustvom u pripremi, provedbi i komunikaciji projekata.

-
25. 5. 2018.
Objava rezultata Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – informatičara na neodređeno vrijeme, uz probni rad

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 3. sjednici održanoj 09. svibnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru Borisa Božića iz Zagreba u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju - informatičara (sistem administratora), radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom. Na natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 28/18, od 23. ožujka 2018. godine, Jutarnjem listu, mrežnim stranicama Instituta i Euraxess jobs portalu u roku za podnošenje prijava, do 23. travnja 2018., pristigle su dvije (2) prijave. Sve prijave pristigle na natječaj razmotrio je natječajni odbor koji je utvrdio kako svi pristupnici zadovoljavaju uvjete natječaja. Znanstveno vijeće odluku je donijelo na temelju izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da Boris Božić najbolje odgovara traženom profilu radnog mjesta s obzirom na iskustvo na poslovima informatičara i sistem administratora u znanosti i visokom obrazovanju, te da ga se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
9. 5. 2018.

Poziv na razgovor s natječajnim odborom – u vezi natječaja za izbor stručnog suradnika/ice za provedbu projekata i javnu komunikaciju u Institutu, u NN broj 28/18, od 23. ožujka 2018. godine.

-
23. 3. 2018.
Natječaj za za popunu sistematiziranih radnih mjesta stručnog suradnika za provedbu projekata i javnu komunikaciju i stručnog suradnika informatičara
Rok za podnošenje prijava: 23. 4. 2018.

-
30. 1. 2018.
Objava rezultata Natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 1. sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru dr. sc. Sanje Horvatinčić iz Zagreba u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, na određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine, s punim radnim vremenom prema čl. 43. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17). Na javni natječaj koji je trajao od 12. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine, svoje prijave dostavilo je 5 pristupnika/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja Natječajnog odbora, ocjenjujući da prijava pristupnice dr. sc. Sanje Horvatinčić najbolje odgovara uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
30. 1. 2018.
Objava rezultata Natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti – dokumentarista, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 1. sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine donijelo je odluku o izboru Petre Šlosel, magistre povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti iz Zagreba u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti dokumentarista, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust). Na javni natječaj, koji je trajao od 12. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine, svoje prijave dostavilo je 13 pristupnika/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja Natječajnog odbora, ocjenjujući da prijava pristupnice Petre Šlosel najbolje odgovara uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
12. 12. 2017.
Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda i radno mjesto stručnog suradnika u znanosti – dokumentarista
Rok za podnošenje prijava: 15. 1. 2018.

-
12. 10. 2017.
Objava rezultata Natječaja za radno mjesto diplomiranog knjižničara

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 9. sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donijelo je odluku o izboru Line Šojat, diplomirane knjižničarke iz Zagreba na radno mjesto diplomiranog knjižničara/ke, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Na javni natječaj koji je trajao od 19. srpnja do 29. kolovoza 2017. godine, svoje prijave dostavio je 21 pristupnik/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj, a 9 kandidata koji su zadovoljili uvjete prema pravilniku koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva pozvano je na razgovor. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da stručne kvalifikacije Line Šojat najbolje odgovaraju uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
17. 7. 2017.
Natječaj za izbor na radno mjesto diplomiranog knjižničara
Rok za podnošenje prijava: 29. 8. 2017.

-
3. 5. 2017.
Objava rezultata Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, na određeno vrijeme

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 5. sjednici održanoj 3. svibnja 2017. godine donijelo je odluku o izboru Branke Koružnjak, dipl. ing. arh., iz Zagreba, na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – arhitekta na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni). Na javni natječaj koji je trajao od 8. ožujka do 7. travnja 2017. godine, a objavljen je u Narodnim novinama br. 20 dana 8. ožujka 2017., dnevnom tisku (Jutarnjem listu) i na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr, svoje prijave dostavilo je troje pristupnika/ica. Natječajni odbor razmotrio je sve molbe pristigle na natječaj i Znanstvenom vijeću dostavio izvještaj. Svi pristupnici zadovoljili su uvjete natječaja. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da prijava Branke Koružnjak, dipl. ing. arh. najbolje odgovara uvjetima radnog mjesta iz natječaja, te da je se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
8. 3. 2016.
Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, na određeno vrijeme
Rok za podnošenje prijava: 7. 4. 2017.

-
3. 6. 2016.
Objava rezultata javnog natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 8. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. donijelo je odluku o izboru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, a sukladno javnom natječaju provedenom do roka prijave 20. travnja 2016. godine. Odluku možete preuzeti ovdje.

-
1. 6. 2016.
Objava rezultata javnog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika arhitekta

Znanstveno vijeće Instituta za povijest umjetnosti na 8. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. donijelo je odluku da prihvati prijavu Gorana Vareška, dipl.ing.arh., iz Zagreba, na natječaj za stručno radno mjesto i u zvanje stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, radno mjesto I. vrste, s probnim rokom, na neodređeno vrijeme. Sve molbe pristigle na natječaj objavljen 11. ožujka 2016. u Narodnim novinama br 22, dnevnom tisku (Jutarnji list), na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, razmotrio je natječajni odbor, koji je obavio razgovore s kandidatima koji su zadovoljili uvjete natječaja. Znanstveno vijeće odluku je donijelo temeljem izvještaja natječajnog odbora, ocjenjujući da kandidatura Gorana Vareška, dipl.ing.arh. najbolje odgovara uvjetima raspisanog natječaja, te da ga se po izvršnosti odluke rasporedi na navedeno radno mjesto u Institutu za povijest umjetnosti.

-
21. 3. 2016.
Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Rok predaje: 20. 4. 2014.

11. 3. 2016.
Natječaj za radno mjesto arhitekta
Rok predaje: 11. 4. 2016.

4. 2. 2016.
Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta
Rok predaje: 7. 3. 2016.

9. 9. 2015.
Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik

28. 10. 2014.
Natječaj za stručne suradnike – doktorande

30. 9. 2014.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb

25. 7. 2014.
Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

21. 7. 2014.
Natječaj za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

21. 1. 2014.
Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

19. 9. 2013.
Natječaj za izbor na sistematizirana radna mjesta

16. 5. 2013.
Natječaj za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta

8. 4. 2013.
Poništenje dijela natječaja za radno mjesto

4. 3. 2013.
Natječaj za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta

12. 9. 2012.
Natječaj za popunu sistematiziranog radnog mjesta I. vrste

26. 1. 2012.
Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta stručnih suradnika

29. 11. 2011.
Natječaj za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta

3. 6. 2011.
Natječaj za izbor na sistematizirana stručna radna mjesta

4. 5. 2011.
Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta

28. 4. 2011.
Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto znanstvenog novaka

12. 11. 2010.
Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – dokumentarista

22. 10. 2010.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti