Stručni suradnici

Paolo Mofardin

Fotograf i fotolaborant

T. 01 6112 738

E. mofardin / ipu.hr

Biografija

Paolo Mofardin (Rovinj, 1983.) zaposlen kao fotograf i fotolaborant u Institutu za povijest umjetnosti od 2008. godine. Primarno sudjeluje u terenskim istraživanjima i dokumentiranju zatečenog stanja graditeljskog nasljeđa i pokretnih kulturnih dobara u Hrvatskoj (preko 200 lokaliteta) i inozemstvu (oko 70 lokaliteta). Suradnik je u provedbi projekata i znanstveno-istraživačkog programa Instituta. Majstorski ispit za fotografa položio je 2016. godine.

Od 2020. godine uključen u intenzivan rad Instituta u izradi multidisciplinarnog Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Zagreba, u vidu terenskih fotografskih snimanja te pripreme konzervatorskih elaborata obnove pojedinačnih objekata i graditeljskih sklopova. Od 2023. glavni je fotograf snimatelj u projektu izrade konzervatorskih podloga nove generacije koje za nekoliko grupa gradova izrađuje Institut za povijest umjetnosti u koordinaciji s nadležnim konzervatorima.

Područja interesa su fotografija graditeljskog nasljeđa i povijesnih naselja te standardi dokumentiranja i prezentacije kulturne baštine.

Kao snimatelj, u suradnji s Jovanom Kliskom, sudjelovao u pripremi dokumentarnih filmova o konzervatorsko-restauratorskim radovima na objektima Novih tendencija („O umjetničkim objektima iznutra“, MSU, 2011.) i umjetničkim djelima Miroslava Šuteja (MSU, 2013.) te filma „Baština u fokusu – 50 godina Instituta za povijest umjetnosti“ (IPU, 2011.).

Kao autor i suradnik sudjelovao je u pripremi opsežnih izdavačkih projekata Instituta: