Stručni suradnici

Paolo Mofardin

Fotograf i fotolaborant

T. 01 6112 738

E. mofardin@ipu.hr

Paolo Mofardin rođen je u Rovinju 1983. godine. Od 2008. radi u Institutu kao fotograf i fotolaborant. Primarno sudjeluje u terenskim istraživanjima nepokretne i pokretne kulturne baštine u Hrvatskoj (dosad oko 200 lokaliteta) i inozemstvu (oko 70 lokaliteta) te pruža stručnu podršku u provedbi ostalih aktivnosti u okviru znanstveno-istraživačkog programa Instituta.

Majstorski ispit za fotografa položio 2016. godine.

Posebna područja interesa su polje fotografije arhitekture i prostora te sustavi dokumentiranja i prezentacije kulturne baštine.

Kao autor i suradnik sudjelovao je u pripremi opsežnih izdavačkih projekata instituta:

Ljiljana Kolešnik (ur.), Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.–1974., Institut za povijest umjetnosti – Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2012.

Marija Stagličić, Graditeljstvo Zadra od klasicizma do secesije, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013. (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 45)

Katarina Horvat Levaj et al., Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, Gradska župa Gospe Velike, Dubrovnik – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2014. (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 46; hrv. i eng. izdanje)

Katarina Horvat Levaj, Barokna arhitektura, edicija Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2015.