Znanstvenici

dr. sc. Petar Prelog

Viši znanstveni suradnik

T. 01 6112 050

E. pprelog@ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Biografija

Rođen 1972. godine u Zagrebu. Diplomirao povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao 2002. te doktorirao 2006. na matičnom fakultetu. Od 1998. zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti, gdje danas radi na radnom mjestu i u zvanju višeg znanstvenog suradnika. U okviru znanstvenoistraživačkog programa Instituta radio je na temama vezanim uz povijest hrvatske umjetnosti 20. stoljeća i bio suradnik na više znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata. Trenutno je suradnik na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „ARTNET – Modern and Contemporary Artist Networks, Art Groups and Art Associations – Organisation and Communication Models of Collaborative Art Practices in the 20th and 21st Century Art“ (voditeljica Lj. Kolešnik). Autor je brojnih tekstova objavljenih u knjigama, znanstvenoj i stručnoj periodici te više predgovora kataloga izložaba suvremenih hrvatskih umjetnika. Sudjelovao je na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a autorski potpisuje nekoliko većih i manjih monografskih i problemskih izložaba. Bio je član uredništava više znanstvenih i stručnih časopisa. Sudjelovao je u organizaciji više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te uredio nekoliko monografija i zbornika radova znanstvenih skupova. Bio je vanjski suradnik Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (2007.–2009.) te Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009.–2010.), gdje je sudjelovao u izvođenju preddiplomske nastave. Od 2011. mentor je na Poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Od 2006. do 2010. bio je član Upravnog odbora toga Društva, a od 2010. do 2014. dopredsjednik. Sudjelovao je u izradi strateških dokumenata Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2010. – 2015.) te nekoliko strateških i općih akata Instituta za povijest umjetnosti. Od 2013. član je Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti kao predstavnik zaposlenika.

Fokus znanstvenog interesa: hrvatsko moderno slikarstvo, odnos umjetnosti i nacionalnog identiteta, refleksi povijesnih avangardi u hrvatskoj umjetnosti, umjetničke mreže u prvoj polovici 20. st., geografija umjetnosti.

Projekti

2014.–2018. ARTNET – Modern and Contemporary Artist Networks, Art Groups and Art Associations – Organisation and Communication Models of Collaborative Art Practices in the 20th and 21st Century Art (voditeljica dr. sc. Ljiljana Kolešnik), Hrvatska zaklada za znanost – suradnik

2014.–2015. Njemačko-hrvatske umjetničke veze kao dio internacionalnih umjetničkih mreža 20. stoljeća (voditeljica dr. sc. Ljiljana Kolešnik), bilateralni projekt Hrvatska – Njemačka, DAAD – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – suradnik

2013.–2015. Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost (voditeljica dr. sc. Ljiljana Kolešnik), Ministarstvo kulture Republike Hrvatske – suradnik

2007.–2013. Modernost, modernizam i postmodernizam u hrvatskoj umjetnosti 20. st (voditelji dr. sc. Tonko Maroević i dr. sc. Ljiljana Kolešnik), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – suradnik

2002.–2006. Tendencije i pojave u likovnoj umjetnosti od kraja 19. do 21. st. (voditeljica dr. sc. Ivanka Reberski), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – suradnik

1999.–2002. Slikarstvo i kiparstvo od 16. do 20. st. (voditeljica dr. sc. Ivanka Reberski), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – suradnik

1998.–1999. Arhitektura i urbanizam 19. i 20. st. (voditeljica dr. sc. Željka Čorak), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – suradnik

Bibliografija (izbor)

Magistarski rad

Slikarstvo Proljetnog salona, rukopis, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.

Doktorska disertacija

Slikarstvo Udruženja umjetnika Zemlja i nacionalni likovni izraz, rukopis, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.

Knjige

Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.1975., prir. Ljiljana Kolešnik i Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012., 452 str. (mrežno izdanje)

Irena Kraševac, Petar Prelog, Ljiljana Kolešnik, Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu i hrvatsko slikarstvo / Die Akademie der Bildenden Künste in München und die kroatische Malerei, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2008., 160 str.

Proljetni salon 19161928. / The Spring Salon 19161928, Umjetnički paviljon, Zagreb, 2007., 124 str.

Matko Vekić, Fraktura, Zaprešić, 2005., 212 str.

Znanstveni radovi u periodici, knjigama i zbornicima

From Anxiety to Rebellion: Expressionism in Croatian Art, u: The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context, ur. Isabel Wünsche, Routledge, New York – London, 2018., 408-425.

Paul Cézanne and Croatian Inter-war Painting, u: French Artistic Culture and Central-East European Modern Art, ur. Ljiljana Kolešnik i Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017., 60-71.

Udruženje umjetnika Zemlja (1929.–1935.) i umjetničko umrežavanje / The Association of Artists Zemlja (1929–1935) and Artist Networking, Život umjetnosti, 99, 2016., 26-37. (vizualni prilozi)

Udruženje umjetnika Zemlja, Krsto Hegedušić i Ivan Generalić u kontekstu ideje o nacionalnom likovnom izrazu, u: Ivan Generalić: djelo, život, vrijeme. Zbornik radova znanstveno-stručnog simpozija povodom 100. obljetnice rođenja, ur. Marijan Špoljar, Helena Kušenić, Robert Čimin, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica; Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb, 2016., 19-23.

Radovan Ivančević o Ljubi Babiću, u: Hrvatski povjesničari umjetnosti – Radovan Ivančević 1931.–2004., ur. Đurđa Kovačić, Martina Petrinović, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2016., 233-239.

Kršnjavi kao oblikovatelj nacionalnog identiteta, u: Zbornik radova znanstvenog skupa Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, ur. Ivana Mance, Zlatko Matijević, Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2015., 306-312.

Nadrealizam kao individualna poetika. O nadrealističkim obilježjima u hrvatskoj međuratnoj umjetnosti, u: L'Avant-Garde: de Dada au Surrealisme /Avangarda: od dade do nadrealizma, ur. Bojan Jović, Jelena Novaković, Predrag Todorović, Institut za književnost i umetnost, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2015., 55-66.

Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste Hegedušića, Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, br. 11, 2015., str. 11-22.

O obilježjima Gamulinova tumačenja slikarstva Proljetnog salona, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37, 2013., 193-198.

Ljubo Babić i Proljetni salon, u: Zbornik radova znanstvenog simpozija Doprinos Ljube Babića hrvatskoj kulturi i umjetnosti, ur. Libuše Jirsak i Petar Prelog, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Moderna galerija, Zagreb, 2013., 18-23.

Artikulacije moderniteta. Institucije, secesije, publika, u: Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975., ur. Ljiljana Kolešnik i Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012. (mrežno izdanje)

Refleksi povijesnih avangardi, u: Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975., ur. Ljiljana Kolešnik i Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012. (mrežno izdanje)

Problemi samoprikazivanja. Umjetnost i nacionalni identitet u međuratnom razdoblju, u: Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975., ur. Ljiljana Kolešnik i Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012. (mrežno izdanje)

Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste Hegedušića, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36, 2012., 203-212.

Tragom afirmacije slikarstva Münchenskog kruga, u: Zbornik međunarodnog simpozija Zagreb – München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu, ur. Irena Kraševac i Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2011., 105-117.

George Grosz and Croatian Art between the Two World Wars (s Lovorkom Magaš), RIHA Journal, 0031, 7 November 2011

Opažanja uz rani portretni opus Jerolima Miše (s Ivanom Mance), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35, 2011., 227-236.

Slikarstvo Minhenskog kruga, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, ur. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2010., 606-613.

Proljetni salon, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, ur. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2010., 614-621.

Umjetnički krug oko časopisa Zenit, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, ur. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2010., 622-624.

Od ranih radova do Art Décoa 1905.–1925., u: Bogumil Car, ur. Zdravko Mihočinec, Art magazin Kontura, Zagreb, 2010., 7-42.

Hrvatska umjetnost i nacionalni identitet od kraja 19. st. do Drugoga svjetskog rata, Kroatologija, 1, 2010., 254-268.

Tiljak protiv Babića: o obilježjima ideoloških razilaženja u hrvatskoj umjetnosti početkom tridesetih godina 20. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34, 2010., 181-188.

Nekoliko aspekata utjecaja Georgea Grosza na hrvatsku umjetnost između dva svjetska rata (s Lovorkom Magaš), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33, 2009., 227-240.

Sakralno slikarstvo 20. st. na području Krapinsko-zagorske županije, u: Umjetnička topografija Hrvatske: Krapinsko-zagorska županija, ur. Ivanka Reberski, Institut za povijest umjetnosti, 2008., 58-60.

Od Münchena prema Parizu: slikarstvo Münchenskog kruga / Von München nach Paris: Die Malerei de Münchner Kreises, u: Irena Kraševac, Petar Prelog, Ljiljana Kolešnik, Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu i hrvatsko slikarstvo / Die Akademie der Bildenden Künste in Muenchen und die kroatische Malerei, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2008., 62-85.

Hrvatska umjetnost u kontekstu koncepata interpretacije srednjoeuropske umjetnosti od kraja 19. st. do Drugog svjetskog rata, u: Zbornik 2. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, ur. Irena Kraševac, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007., 389-394.

Strategija oblikovanja „našeg izraza“: umjetnost i nacionalni identitet u djelu Ljube Babića, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31, 2007., 267-282.

Život umjetnosti – mjesto tumačenja hrvatskog modernizma, u: Život umjetnosti, 78/79, 2006., 148-153.

Nekoliko problema interpretacije ekspresionizma u hrvatskom slikarstvu, u: Zbornik 1. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, ur. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004., 263-278.

Likovna umjetnost kao dio kulturnog identiteta grada, u: Zagreb – modernost i grad, ur. Feđa Vukić, AGM, Zagreb, 2003., 108-129.

Prilog poznavanju geneze Proljetnog salona, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27, 2003., 255-264.

Freske Bogumila Cara u Sokolskom domu u Zlataru, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25, 2001., 223-228.

Doprinos interpretaciji sezanizma u slikarstvu Proljetnog salona, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23, 1999., 189-198.

Stručni radovi

Jerolim Miše: opus kao slika vremena, Kvartal, 3/4, 2016., 32-37.

Račić, Josip, u: Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. (s Višnjom Flego).

Recenzija knjige Tonka Maroevića "O naivi i autsajderskoj umjetnosti. Kritike, eseji i studije 1968.–2012.", u: Informatica Museologica, 44, 2015. (za 2013.), 256-257.

Poetika promjenjivosti – o donacijama Vilima Svečnjaka Gradu Zagrebu, u: Kvartal, 3/4, 2014., 12-14.

Muzejski vodič kao prijedlog antologije naivne umjetnosti, u: Kvartal, 1/2, 2013., 33-35.

Katalog kao monografija, u: Kvartal, 1/2, 2011., 39-41.

Korak prema spoznavanju cjeline. Robert Auer – Retrospektiva, u: Kvartal, 3/4, 2010., 17-18.

Ekspresionist bez ekspresionizma, u: Kvartal, 1/2, 2009., 34-36.

Bogumil Car: rani radovi (1905.–1925.) – Retrospektiva 1. dio, katalog izložbe, Galerija Kontura, Zagreb, 2008., 2-6.

Od Karasa do Knifera, u: Kvartal, 1, 2008., 47-50.

Povodom stote godišnjice smrti Josipa Račića, u: Kvartal, 3, 2008., 13-15.

Prijedlog antologije Hlebinske škole, u: Kvartal, 1, 2007., 26-29.

Vrijednosti i propusti Junekove retrospektive, u: Kvartal, 2, 2007., 39-42.

Srednja Europa u fokusu, u: Kvartal, 4, 2006., 38-42.

Od secesije do realizama. Povodom devedesete godišnjice prve izložbe Proljetnog salona, u: Kvartal, 1, 2006., 2-6.

Job, Ignjat, u: Hrvatski biografski leksikon, svezak 6, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005., 498-502. (s Višnjom Flego)

Junek, Leo, u: Hrvatski biografski leksikon, svezak 6, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005., 556-561. (s Višnjom Flego)

Slutnja cjelovitog slikarstva: Marino Tartaglia – retrospektiva, u: Kvartal, 1/2, 2004., 30-32.

Prinos cjelovitoj obradi Junekova opusa, u: Kvartal, 3/4, 2004., 36-38.

Zidne slike Bogumila Cara u Sokolskom domu u Zlataru, u: Darja Radović Mahečić: Prijedlog za obnovu Sokolskog doma u Zlataru (elaborat), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004.

Duje Jurić – neumorni tumač prostora, u: Život umjetnosti, 71/72, 2004., 4-13.

Doprinos tumačenju europskog modernizma, u: Život umjetnosti, 64, 2001., 137-138.

Ulja, akvareli, grafike i crteži Zdenke Pexidr Srića, u: Zdenka Pexidr Srića 1886.–1972., katalog izložbe, Salon Ulrich, Zagreb, 2001.

Figurativno u slikarstvu kraja stoljeća – primjeri iz hrvatskog slikarstva, u: Život umjetnosti, 63, 2000., 56-67.

Portret slikara na kraju stoljeća, u: Život umjetnosti, 61/62, 1999., 231-234.

Đuro Seder, u: Život umjetnosti, 60, 1998., 108-111.

Autorske izložbe

Zagreb-München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu (s Irenom Kraševac), Umjetnički paviljon, Zagreb, 2009.

Bogumil Car – retrospektivna izložba, 1. dio, Galerija Kontura, Zagreb, 2008.

Proljetni salon 1916. – 1928., Umjetnički paviljon, Zagreb, 2007.

Ulja, akvareli, grafike i crteži Zdenke Pexidr Srića, Galerija Ulrich, Zagreb, 2001.