Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 47 (2023)

Broj 47 (2023)

Cijena: 12,00 €


Glavni urednik
Danko Zelić

Uredništvo
Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Matko Matija Marušić (Institut za povijest umjetnosti), Mirjana Repanić-Braun (Institut za povijest umjetnosti), Werner Telesko (ÖAW, Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes – IHB, Beč), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti)

Uredničko vijeće
Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Budimpešta), Igor Fisković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Martin Mádl (Ústav dĕjin umění Akademie vĕd České republiky, Prag)

Impressum

Članci / Articles

7–20
Emil Hilje
Još jednom o datiranju poliptiha Vittorea Carpaccia iz zadarske katedrale: tragom dokumenta iz 1497. godine
More on the Dating of Vittore Carpaccioʼs Polyptych from the Zadar Cathedral, Based on a Document from 1497
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

21–28
Radoslav Tomić
Baldassare DʼAnna – nove slike s hrvatskih otoka
Baldassare DʼAnna: Newly Attributed Paintings from the Croatian Islands
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

29–42
Dubravka Botica – Iva Kožnjak
Pročelja crkava u Međimurju u razdoblju baroka. Prilog poznavanju tipologije sakralne arhitekture kontinentalne Hrvatske
Façades of Baroque Churches in Međimurje: New Insights into the Typology of Sacral Architecture in Continental Croatia
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

43–56
Mario Pintarić
“…far et intagliar, e scolpir il nuovo Tabernacoloˮ: Alvise Tagliapietra i mramorni tabernakul za nekadašnju katedralu u Osoru
“… far et intagliar, e scolpir il nuovo Tabernacoloˮ: Alvise Tagliapietra and the Marble Tabernacle for the Former Cathedral in Osor
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

57–68
Sanja Cvetnić
Franc Jelovšek i novopronađeni oslik kapele sv. Ivana Nepomuka (1749.) u franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Karlovcu
Franc Jelovšek and the Recently Discovered Murals in the Chapel of St John of Nepomuk (1749) in the Franciscan Church of the Holy Trinity in Karlovac
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

69–78
Ana Šverko
Clérisseau’s Manner: Comparing His Architecture Drawings from a Newly Attributed Collection in the French National Library with Piranesi’s Depictions
Clérisseauova manira: usporedba njegovih arhitektonskih crteža iz novoatribuirane zbirke u Francuskoj nacionalnoj knjižnici s Piranesijevim prikazima
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

79–92
Danko Šourek
Barokne skulpture iz kapele sv. Jakoba (Blažene Djevice Marije) na Očuri
Baroque Sculptures from the Chapel of St Jacob (Blessed Virgin Mary) in Očura
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

93–108
Vlasta Zajec
Skulpture Marije Pobjednice u gradovima tvrđavama na jugoistočnoj granici Habsburške Monarhije
Statues of Mary the Victorious in Fortified Cities at the South-Eastern Frontier of the Habsburg Monarchy
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

109–124
Damir Tulić
Štukature iz zadnje četvrtine 18. stoljeća u Palači šećerane u Rijeci
Stucco Decorations from the Last Quarter of the 18th Century in the Sugar Refinery Palace in Rijeka
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

125–144
Ivana Mance Cipek
Ana Marija Marović, slikarica na glasu svetosti
Anna Maria Marovich: Painter with the Aura of Sanctity
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

145–158
Jasenka Ferber Bogdan – Sanja Žaja Vrbica
Slikar Ivan Benković i hrvatska iseljenička zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama od 1912. do 1918. godine
Painter Ivan Benković and the Croatian Emigrant Community in the USA (1912–1918)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

159–178
Daniel Zec
Oscar Nemon’s Portraits of Sigmund Freud
Nemonovi portreti Sigmunda Freuda
Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad

179–190
Libuše Jirsak – Petar Prelog
Otkriti nâs nama samima – Josef Strzygowski i Ljubo Babić
Revealing Ourselves to Ourselves – Josef Strzygowski and Ljubo Babić
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

191–192
Autori / Authors

Cijena: 12,00 €