Zbornici

Zbornik III. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 25.‒27. studenoga 2010.)

Andrej Žmegač (ur.)

Urednik
Andrej Žmegač

Recenzenti
Diana Vukičević-Samaržija, Irena Kraševac

Lektorica
Ivana Majer

Grafičko oblikovanje
Kolumna d.o.o. Zagreb

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013.

Materijalni opis
426 str.; ilustr. c/b; 28 cm

ISBN: 978-953-6106-99-8

PROGRAM KONGRESA
KNJIGA SAŽETAKA
OBAVIJEST ZA MEDIJE

-
Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (25.‒27.11.2010.) donosi priloge 55 izlagača sa skupa, kao i dvije panel-diskusije te završnu raspravu. Zabilježeno je i 6 studentskih nastupa u formatu postera.

Sadržaj

9
Riječ urednika

11
Željka Čorak
Ambijentalna vrijednost

PROBLEMI ODNOSA PREMA PROSTORU I.

17
Ita Praničević Borovac
Oblikovanje „svetačkog pejzaža“ istočnojadranske obale u stoljećima ranoga kršćanstva

21
Ratko Vučetić
Rasprostranjenost gradova kontinentalne Hrvatske – obilježja centraliteta

25
Marija Buzov
Arheološka istraživanja u urbanim cjelinama

33
Marko Špikić
Percepcija i tretman povijesnih spomenika u suvremenoj Hrvatskoj

39
Franko Ćorić
Zaštita povijesnoga kulturnog krajolika u Dalmaciji početkom 20. stoljeća

45
Tončika Cukrov
Vodice – od kaštela do modernoga primorskog naselja

53
Ambroz Tudor
Povijesni razvoj prostora gradskog predjela Meje u Splitu i postojeći prostorni konflikti na njegovu području

59
Danka Radić
Neki primjeri suvremene devastacije zapadnog, trogirskog dijela otoka Čiova

67
Daina Glavočić
Sva riječka rušenja

73
Vinko Srhoj
Graditi i kipariti na zadarski način (primjeri recentnih urbanih devastacija na zadarskom području)

PROBLEMI ODNOSA PREMA PROSTORU II. ZAGREBAČKE TEME

83
Biserka Dumbović Bilušić – Vladimir Kušan – Vesna Koščak Miočić-Stošić
Tipološka klasifikacija/karakterizacija krajolika Grada Zagreba – osnova za očuvanje prostornog identiteta

89
Irena Gessner
Regulacioni i konzervatorski plan za historijske dijelove grada Zagreba (1937.) arhitekta Brune Bauera

95
Danijela Pandža – Petra Srbljinović
Ulica grada Vukovara u Zagrebu – urbanističkoarhitektonski problemi

101
Davorin Vujčić
Od trnja do zvijezda (Urbanistički izazov zagrebačkog Trnja)

109
Ana Kršinić-Lozica
Trgovački centar: mikrokozmos na rubu grada

POLOŽAJ STRUKE U SUVREMENOM DRUŠTVU

117
Jasna Galjer
Hrvatska povijest umjetnosti i politika: prilog istraživanju nepoćudnih tema

121
Janka Vukmir
Komercijalizacija

125
Damir Demonja
Povijest umjetnosti u funkciji razvoja hrvatskoga kulturnog turizma na primjeru Strategije razvoja kulturnog turizma

131
Sonja Briski Uzelac
Gubitak referencijalnog okvira i prošireno polje vizualnosti

135
Nataša Šegota Lah
Položaj recipijenta u vrijednosnim sustavima

139
Tina Bošković
Profesor povijesti umjetnosti – prednost ili mana

143
Drago Miletić
Drugi Kongres povjesničara umjetnosti – koliko nas se čulo?

HRVATSKA POVIJEST UMJETNOSTI, EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNA SURADNJA

153
Mirjana Repanić-Braun
Međunarodna suradnja i znanstveni časopisi – problemi i (ne)moguća rješenja

157
Jasminka Najcer Sabljak
Slavonska plemićka baština u kontekstu europskih integracija

163
Julija Lozzi-Barković
Rijeka – prvi hrvatski grad u Réseau Art Nouveau Networku

ARHIVI, IZVORI

171
Tanja Trška Miklošić
Arhivski izvori u Italiji kao vrelo za povijest umjetnosti renesansnog razdoblja u Hrvatskoj

175
Danko Šourek
Usvajanje i primjena umjetničkih pojmova i nazivlja na području sjeverozapadne Hrvatske u 17. i 18. stoljeću

179
Snježana Radovanlija Mileusnić
Digitalizirana Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke dr. Antuna Bauera – novo pomagalo suvremenih istraživača

185
Valentina Radoš
Likovna arhiva Ota Švajcera – nepresušno vrelo informacija. Vodič kroz arhivu Ota Švajcera

ARHITEKTURA

189
Dubravka Botica
Arhitektura 18. stoljeća kontinentalne Hrvatske u kontekstu srednjoeuropske arhitekture – problemi istraživanja utjecaja bečke arhitekture na odabranim primjerima

197
Margareta Turkalj
Podmanicki Prilog istraživanju nekadašnje isusovačke crkve sv. Mihovila u Osijeku

201
Fani Celio Cega – Ana Šverko
Kuća obitelji Garagnin u Kaštel Starom

207
Dragan Damjanović
Završavanje tornjeva srednjovjekovnih crkava (Turmvollendungen) u hrvatskoj arhitekturi historicizma

215
Marina Bagarić
Izgradnja rezidencije i tvornice Vladimira Arka u Zagrebu (1918.–1938.)

221
Tamara Bjažić Klarin
Međunarodni kongres moderne arhitekture (CIAM) i hrvatska arhitektura 20. stoljeća. Proces umrežavanja – Ernest Weissmann i Radna grupa Zagreb

227
Mirjana Visin – Viki Jakaša Borić
Dvorac Gornja Rijeka – obnova i prenamjena

SLIKARSTVO, SKULPTURA, GRAFIKA

237
Zdenko Balog
Sirena – Onokentaur: ikonografsko-ikonološka studija konzola iz ciklusa u kapeli Žalostne Matere Božje u Celju

245
Milan Pelc
Prostor zbilje, prostor mašte i prostor alegorije: vedute hrvatskih gradova u grafici od 15. do 17. stoljeća

251
Sanja Cvetnić
Tirol u Hrvatskoj: likovna baština Zagrebačke biskupije u 18. stoljeću i tirolski utjecaji

257
Mario Martinec
Impresionističke vizure grada s povišenoga gledišta u zagrebačkom slikarstvu

261
Ivana Rončević
Slike Josipa Lalića u Rimu

269
Želimir Laszlo
Otok ljubavi

277
Lovorka Magaš
Značenje i recepcija zagrebačke izložbe Käthe Kollwitz

285
Tonko Maroević
Nove tendencije s polstoljetnog odmaka

IDENTITETI HRVATSKE UMJETNOSTI

291
Ivana Mance
Nacionalni identitet i pitanja stila u djelu Ivana Kukuljevića Sakcinskog

295
Maja Fowkes
Propitivanje nacionalnog identiteta u umjetnosti u prirodnom i urbanom okolišu u doba socijalizma

301
Ljiljana Kolešnik
Potreba revizije dominantne slike povijesti europske moderne umjetnosti i prijedlog „horizontalne povijesti umjetnosti“ Piotra Piotrowskog

POVIJEST POVIJESTI UMJETNOSTI, VIZUALNA KULTURA, MUZEJI

307
Ljerka Dulibić – Iva Pasini Tržec
Biskup J. J. Strossmayer kao sakupljač umjetnina i osnivanje Galerije starih majstora

313
Libuše Jirsak
Kršnjavi, Eitelberger i bečka Akademija likovnih umjetnosti

319
Ivan Basić
Prilog valorizaciji periodizacijske komponente Karamanova opusa

325
Feđa Vukić
Rubne posebnosti. Ljubo Karaman i suvremena vizualna kultura

331
Andrea Klobučar
Zlata Šufflay – dizajnerica čipke

339
Iva Ceraj
Utjecaj skandinavskih koncepcija oblikovanja na opus i stručno djelovanje Bernarda Bernardija kao prinos hrvatskoj oblikovnoj sceni druge polovine 20. stoljeća

345
Ivana Podnar
Slika Zagreba kao druge metropole unutar SFRJ na razglednicama i značkama

353
Silva Kalčić
Muzej suvremene umjetnosti

/ Panel 1 /
PORUKE PROSTORA

363
Vladimir Peter Goss
Kratka uvodna razmišljanja na temu Homo sanus in spatio sano

365
Vjekoslav Jukić
Kulturni prostor komarničkoga kraja

369
Danko Dujmović
Elementi srednjovjekovnoga kulturnog krajolika u jugoistočnoj Moslavini

371
Maja Cepetić
Devastacija i devalorizacija Dubrave

374
Ivana Peškan – Vesna Pascuttini-Juraga
Kulturni krajolik bednjanskoga kraja

377
Radoslav Katičić
Završno izlaganje

/ Panel 2 /
STANJE POVIJESTI UMJETNOSTI U HRVATSKOJ I PROBLEMI NJEZINE INTEGRACIJE U INTERNACIONALNU POVIJESNOUMJETNIČKU ZAJEDNICU

381
Ljiljana Kolešnik
Uvodno izlaganje

384
Ivana Bago
Kustoska praksa kao intervencija u akademske edukacijske modele i diskurs povijesti umjetnosti

389
Ivana Prijatelj Pavičić – Dalibor Prančević
Povijest umjetnosti kao otvoreni sustav akademske edukacije

391
Klaudio Štefančić
Aktualni procesi institucionalne i metodološke rekonfiguracije disciplinarnog polja povijest umjetnosti

394
/ Panel 2 /
Rasprava

405
ZAVRŠNA RASPRAVA

POSTERI

411
Novo ruho kapele sv. Petra u Gotalovcu

415
Povijest povijesno-umjetničkih izdanja u Hrvatskoj

418
Riječka Delta: jučer, danas, sutra

421
Marija Borovičkić
Antropološki aspekti umjetničkih instalacija u javnom prostoru grada Zagreba

423
Lea Vené
Dizajn izložbi

425
Feđa Gavrilović
Utjecaj tržišta na formiranje suvremene umjetničke scene

Cijena: 50.00 kn